Nawigacja

Informacje dla przedsiębiorców kolejowych

Strona znajduje się w archiwum.

Przykładowy wzór pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym

09.09.2016

W związku z wątpliwościami związanymi z poprawnym sporządzaniem pełnomocnictw, przekazywanymi przez przedsiębiorców kontaktujących się z Urzędem Transportu Kolejowego, przekazujemy trzy przykładowe pełnomocnictwa, według charakterystyki prowadzonej działalności).

Po wypełnieniu takie pełnomocnictwa mogą być załączone do postępowań administracyjnych prowadzonych przed Prezesem UTK.

Jednocześnie przypominamy, że w momencie ustanowienia pełnomocnika należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł do właściwego miejscowo organu podatkowego (więcej o opłatach skarbowych). Na wzorach przedstawiono numer rachunku dla pełnomocnictw skladanych w siedzibie UTK w Warszawie.

Uwaga!

Załączone pełnomocnictwa stanowią ich przykładową zawartość i nie należy ich traktować jako obligatoryjne.

 

 

 

do góry