Nawigacja

Informacje dla przedsiębiorców kolejowych

Strona znajduje się w archiwum.

Wprowadzanie zmian w dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem

25.08.2016

Przypominamy, że przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy infrastruktury oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie są zobowiązani do zapewnienia ciągłego doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS) oraz systemów zarządzania utrzymaniem (MMS) funkcjonujących w ich organizacjach. Naturalnym następstwem tego procesu jest dokonywanie zmian w systemie na zasadach określonych w odpowiednich jego procedurach – z reguły dotyczących zarządzania zmianą bądź nadzoru nad dokumentacją i zapisami.

Certyfikowany przewoźnik kolejowy oraz autoryzowany zarządca infrastruktury kolejowej obowiązani są stosować procedury zapewniające, aby wszystkie istotne informacje w zakresie bezpieczeństwa były:

 • zgodne ze stanem faktycznym,
 • kompletne,
 • spójne,
 • łatwe do zrozumienia,
 • właściwe aktualizowane,
 • należycie udokumentowane.

Podstawa prawna - kryterium P rozporządzeń Komisji Europejskiej nr 1158/2010 i 1169/2010.

Ponadto zobowiązani są oni do stosowania procedur z zakresu formatowania, generowania i dystrybucji wszelkiej dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa oraz kontroli zmian w takiej dokumentacji.

Organizacja odpowiedzialna za utrzymanie wagonów towarowych musi posiadać odpowiednie procedury w zakresie:

 • regularnego monitorowania i aktualizowania całej stosownej dokumentacji;
 • formatowania, tworzenia i rozprowadzania całej stosownej dokumentacji oraz zarządzania zmianami w niej;
 • odbioru, gromadzenia i archiwizowania całej stosownej dokumentacji.

Podstawa prawna - załącznik III do rozporządzenia Unii Europejskiej nr 445/2011, sekcja 8 pkt 8.2,

Wprowadzane zmiany należy nanieść na treść dokumentu i udokumentować je zgodnie z procedurą obowiązującą u danego przedsiębiorcy kolejowego. Zmiany wynikające z nowych aktów prawnych należy wprowadzić niezwłocznie po ich wejściu w życie. Dokonane zmiany należy odnotowywać w formularzu „Wykaz dokonanych zmian w dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem/Utrzymaniem”. W przypadku jego braku, należy go założyć i włączyć do „SMS”/„MMS”. Formularz ten powinien zawierać przynajmniej:

 1. Lp.;
 2. Numer kolejny zmiany;
 3. Nr stron, na których dokonano zmian;
 4. Podstawa wprowadzenia zmian;
 5. Data naniesienia zmian;
 6. Data przesłania zmiany do Prezesa UTK;
 7. Podpis osoby dokonującej zmian.

 

WAŻNE

 1. Poinformuj pisemnie Prezesa UTK o wprowadzeniu zmiany w dokumentacji systemu zarządzania
 2.  Załącz zaktualizowaną dokumentację.
 3. Dokumenty wyślij na adres Urzędu Transportu Kolejowego za potwierdzeniem odbioru.
 4. W przypadku dokonania zmian, które ograniczają czytelność dokumentacji znajdującej się w posiadaniu UTK, załącz również wersję elektroniczną ujednoliconej wersji dokumentacji systemu zarządzania.
 5. Dokumentacja powinna posiadać ciągłą numerację stron lub oddzielną numerację stron dla „Księgi”, jak i poszczególnych procedur, pod warunkiem, że na stronie zawierającej wykaz procedur obok numeru i tytułu procedury zostanie wskazana liczba stron, które zawiera dana procedura.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z tym zagadnieniem prosimy o kontakt z Wydziałem ds. Systemów Zarządzania i Monitorowania Departamentu Bezpieczeństwa Kolejowego, w Urzędzie Transportu Kolejowego.

tel. 22 749 14 60

e-mail: utk@utk.gov.pl

do góry