Nawigacja

Informacje dla przedsiębiorców kolejowych

Strona znajduje się w archiwum.

Uproszczenie procedur w UTK

13.01.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego informuje, że jeśli podmiot starający się o rejestrację pojazdu i nadanie mu numeru EVN nie posiada oryginału świadectwa dopuszczenia do eksploatacji lub zezwolenia, może złożyć wniosek o załączenie do materiału dowodowego dokumentów, które znajdują się już w aktach postępowania administracyjnego toczącego się wcześniej w Urzędzie.

Przypominamy, że aby spełnić wymogi dotyczące nadania numeru EVN pojazdowi kolejowemu, należy złożyć dokumenty związane z dopuszczeniem go do eksploatacji (zgodnie z par. 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie NVR są to: zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, potwierdzenie zgodności wyrobu z typem i zawiadomienie o zamiarze wprowadzenia wyrobu do obrotu).

Analogiczne wnioski o załączenie do materiału dowodowego dokumentów, które znajdują się już w aktach poprzednio prowadzonych spraw, można składać we wszystkich postępowaniach toczących się przed Prezesem UTK.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry