Nawigacja

Informacje dla przedsiębiorców kolejowych

Koniec okresu przejściowego stosowania przepisów z zakresu otwartego dostępu do infrastruktury dla pasażerskich przewozów kolejowych

Pasażerscy przewoźnicy kolejowi, którzy zamierzają realizować regularne przewozy kolejowe osób w 2017 roku, poza zakresem objętym umowami o świadczenie usług publicznych, powinni już składać wnioski do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o przyznanie otwartego dostępu do infrastruktury. W przeciwnym razie może się okazać, że nie będzie możliwości wydania stosownej decyzji w terminie umożliwiającym złożenie na czas wniosku o przyznanie tras pociągów.

Zgodnie z zapisem art. 78 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, z dniem 31 grudnia 2016 r. kończy się okres przejściowy na stosowanie przepisów o otwartym dostępie. Zatem zgodnie z art. 30 ust 1 a ustawy o transporcie kolejowym, w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych zarządca infrastruktury planuje trasy pociągów w rozkładzie jazdy na podstawie zawartych umów o świadczenie usług publicznych lub decyzji o przyznaniu otwartego dostępu. Oznacza to, że już na etapie opracowania rozkładu jazdy 2016/2017 zarządca infrastruktury nie będzie mógł przyznać tras pociągów przewoźnikowi pasażerskiemu nie dysponującemu podpisaną umową o świadczenie usług publicznych lub decyzją Prezesa UTK o przyznaniu otwartego dostępu, względnie wniosku o przewóz okazjonalny. Ze stanowiskiem Prezesa UTK na temat przewozu okazjonalnego można zapoznać się na stronie internetowej urzędu w dziale Informacje dla przedsiębiorców kolejowych.

Postępowania w sprawie przyznania otwartego dostępu do infrastruktury są czasochłonne i długotrwałe. Wpływa na to wprowadzony przepisami ustawy o transporcie kolejowym obowiązek uzyskania wielu informacji i wyliczeń od stron umów o świadczenie usług publicznych.

Ponieważ wnioski o przyznanie tras pociągów osobowych na rozkład jazdy 2016/2017 będą musiały być złożone do zarządcy infrastruktury do 11 kwietnia 2016 r., to decyzje o przyznaniu otwartego dostępu powinny być wydane do tego czasu.

Z informacjami dotyczącymi otwartego dostępu do infrastruktury można zapoznać się na stronie internetowej urzędu w dziale Dostęp do infrastruktury kolejowej/Otwarty dostęp.

 

do góry