Nawigacja

Informacje dla przedsiębiorców kolejowych

Zapotrzebowanie na licencje maszynisty w okresie przejściowym do 29 października 2018 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1a pkt 2 z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 z późn. zm.) oraz treści przepisu zawartego w zmianie 3 wprowadzonej w art. 2 ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1033), Urząd Transportu Kolejowego zwraca się z prośbą o przeprowadzenie rzetelnej analizy oraz określenie potrzeb dotyczących liczby licencji maszynisty w formie kart poliwęglanowych, niezbędnych do wydania w okresie przejściowym, tj. do 29 października 2018 r.

Poniżej zamieszczono zeskanowane wystąpienie DBK-WKPK.541.44.2014.HZ z dnia 19 sierpnia 2014 r. skierowane do przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury kolejowej oraz wersję elektroniczną arkusza zawierającego tabelę do wypełnienia. Wypełnioną tabelę proszę przekazać pocztą elektroniczną na adres utk@utk.gov.pl oraz potwierdzić w wersji papierowej.

Informacje uprzejmie prosimy przesłać w terminie do dnia 15 września 2014 r.

do góry