Nawigacja

Informacje dla przedsiębiorców kolejowych

Pismo Prezesa UTK do przewoźników w zakresie licencji i certyfikatów bezpieczeństwa

W piśmie wysłanym 11 października 2012 r. do przewoźników działających na polskim rynku kolejowym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przypomina, na jakiej podstawie i po spełnieniu jakich wymogów ustawowych przyznawana jest licencja na przewozy kolejowe.

Podkreśla także, że w przypadku zamiaru znacznej zmiany lub rozszerzenia działalności, przewoźnik kolejowy obowiązany jest poinformować o tym Prezesa UTK, który wzywa go z mocy ustawy, do ponownego przedłożenia licencji do zatwierdzenia.

Ponadto Prezes UTK przypomina, że dokumentem uprawniającym przewoźnika kolejowego do uzyskania dostępu do infrastruktury kolejowej jest certyfikat bezpieczeństwa, składający się z części „A” i „B”. Także w tym przypadku zmiany dotyczące rodzaju i zakresu działalności, wymagają zmiany certyfikatu bezpieczeństwa w całości lub w części.

do góry