Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracja konkursu "Dworzec Roku"

Fundacja ProKolej i Fundacja Grupy PKP

 

Wydarzenie Konkurs "Dworzec Roku"
Data 11 maja - 15 listopada
Organizator Fundacja ProKolej i Fundacja Grupy PKP
Opis

Konkurs na "Dworzec Roku" to cykliczna inicjatywa pokazująca, że polski sektor kolejowy zmienia się na lepsze, inwestuje w standard obsługi podróżnych i aktywnie monitoruje opinie swoich klientów, stawiając ich potrzeby w centrum zainteresowania. W 2021 r. zostanie przeprowadzona czwarta edycja tego wydarzenia. W jej ramach zaplanowano m.in. szeroką kampanię medialną promującą polskie dworce i przejazdy koleją, a także konkurs na pocztówkę z podróży, czyli działanie propagujące pozytywne doświadczenia związane z podróżą pociągiem w okresie wakacyjnym.

Projekt służy kreowaniu pozytywnego wizerunku branży i zwiększaniu zaufania do tej gałęzi transportu, ochronie praw pasażerów oraz publicznej prezentacji potencjału i potrzeb sektora transportu kolejowego, a także promowaniu dobrych praktyk w zakresie jakości infrastruktury i inwestycji na kolei.


Do głównych celów przedsięwzięcia należy zaliczyć: szeroką promocję transportu kolejowego, zebranie opinii użytkowników dworców, identyfikację najważniejszych oczekiwań podróżnych, zebranie dobrych praktyk w zakresie obiektów obsługi podróżnych i promowanie wyróżniających się budynków, popularyzację wiedzy o inwestycjach kolejowych i poprawie obsługi podróżnych.

Strona internetowa https://dworzec-roku.pl/

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

do góry