Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Kolejowe przejścia graniczne – klucz do eksportu i tranzytu”

Fundacja ProKolej, Intermodal News sp. z o.o.

 

Wydarzenie Konferencja „Kolejowe przejścia graniczne – klucz do eksportu i tranzytu”
Data 20-22 października
Organizator Fundacja ProKolej, Intermodal News sp. z o.o.
Opis „Kolejowe przejścia graniczne – klucz do eksportu i tranzytu” to dwudniowe wydarzenie, którego celem jest promowanie kolei jako istotnej gałęzi transportu w wymianie towarów pomiędzy Unią Europejską i Chinami, a  także innymi krajami na świecie, oraz roli jaką w tym procesie może odegrać Polska.

Głównym celem wydarzenia jest propagowanie kolei jako istotnego elementu relacji między UE a państwami z nią sąsiadującymi, a także omówienie działań niezbędnych do zrównoważenia transportu towarowego w Polsce, w tym w zakresie zwiększenia jego efektywności i konkurencyjności.

W trakcie spotkania poruszona zostanie tematyka barier prawno-organizacyjnych, ekonomicznych i politycznych dostrzegalnych w przewozach na linii wschód-zachód. Omówiony zostanie także potencjał wynikający z koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku i roli transportu kolejowego względem innych gałęzi transportu jako tańszej, bezpieczniejszej i bardziej ekologicznej alternatywy wobec transportu morskiego czy lotniczego.

Poza częścią merytoryczną, ideą wydarzenia jest wymiana doświadczeń i zacieśnienie współpracy pomiędzy polskimi i białoruskimi służbami granicznymi.
Strona internetowa  

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

do góry