Nawigacja

Kolej dostępna dla wszystkich – kolejna debata związana z Europejskim Rokiem Kolei

Dostępność transportu kolejowego dla wszystkich jego użytkowników była tematem konferencji zorganizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego. Uczestnicy spotkania omówili zagadnienia związane z dostępnością kolei z perspektywy wszystkich kluczowych uczestników rynku oraz podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnością. Było to kolejne z zaplanowanych na ten rok spotkań Ogólnopolskiego Forum Kolejowego.

O dostępności transportu kolejowego dyskutowali przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, reprezentanci przewoźników, zarządców infrastruktury, producenta i projektanta taboru oraz instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Prelekcje oraz debata odbyły się w formie mieszanej – część uczestników była obecna w siedzibie UTK, a część łączyła się zdalnie.

„Budowanie atrakcyjnej i konkurencyjnej kolei nie może odbywać się bez uwzględnienia potrzeb szczególnej grupy pasażerów – osób z niepełnosprawnością” - powiedział otwierając konferencję dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Wszelkie zmiany w infrastrukturze transportowej uwzględniające obecność użytkowników o szczególnych potrzebach postrzegamy za bardzo istotne do rozwoju dostępności w Polsce. Od 3 lat Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej realizując Program Dostępność Plus podejmuje szereg działań inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz edukacyjno-szkoleniowych” - o szczególnej roli programu „Dostępność Plus” w zapewnianiu dostępności transportu kolejowego oraz podjętych w tym zakresie działaniach mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wpływ funduszy europejskich na dostępność transportu kolejowego omówił Paweł Engel, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania w Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Prezentację poświęconą wyzwaniom i dokonaniom w zakresie zwiększania dostępności transportu kolejowego dla wszystkich jego użytkowników przedstawił Marcin Trela, Wiceprezes UTK podkreślając jednocześnie, że „tylko wspólne działanie organów władzy publicznej, przewoźników, zarządców infrastruktury, ale też samych pasażerów poprzez szkolenia, świadomość, inkluzję, empatię i inwestycje spowoduje, że kolej będzie dostępna dla wszystkich, w tym szczególnie dla osób z niepełnosprawnością”.

O dostępności transportu kolejowego z perspektywy przewoźnika mówiła Ewa Raczyńska-Buława, Pełnomocnik Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Osób o Ograniczonej Sprawności Ruchowej w „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. Perspektywę podróżnych w tym zakresie przedstawili reprezentanci Fundacji Integracja - Ewa Pawłowska, Prezes Zarządu oraz Tomasz Wasilewski, rzecznik prasowy Fundacji Integracja.

W części poświęconej tematyce związanej z dostępnością peronów, dworców kolejowych oraz informacji pasażerskiej, a także o planach inwestycyjnym w tym zakresie opowiadali Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych: Mirosław Skubiszyński, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Ds. Eksploatacji oraz Jan Tereszczuk, Zastępca Dyrektora Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej.

Krzysztof Zdziarski, Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz S.A., wygłosił prezentację dotyczącą dostępności taboru oraz związanych z tym perspektywami projektanta i producenta.

W drugiej części debatowano o tym czy transport kolejowy jest dostępny dla wszystkich jego i co należy zrobić aby poprawić ten stan rzeczy. Była to również przestrzeń na wskazanie pożądanych działań w tym zakresie.

Zapis konferencji oraz prezentacje dostępne są na stronie UTK.

Forum jest realizowane w ramach Projektu POIiŚ nr 5.2-25 pn. „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

 

 

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
do góry