Nawigacja

Tu zaczyna się bezpieczeństwo kolei. Jak założyć bocznicę kolejową lub terminal intermodalny? - konferencja UTK

Funkcjonowanie bocznic kolejowych oraz obiektów infrastruktury usługowej będzie tematem kolejnej konferencji organizowanej 18 listopada przez Urząd Transportu Kolejowego. Jest to kolejne wydarzenie organizowane w ramach projektu Bezpiecznie Koleją - Wybierz Kolej - Europejski Rok Kolei.

Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim przedsiębiorców kolejowych – użytkowników bocznic, przedsiębiorców działających na rynku towarowych przewozów kolejowych oraz tych, którzy są zainteresowani wykorzystaniem transportu kolejowego w swojej działalności. 

Na konferencję zaproszeni zostali w charakterze prelegentów przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Polskich Kolei Państwowych S.A. a także użytkownicy bocznic kolejowych oraz operatorzy terminali towarowych. Prelegenci przedstawią praktyczne rozwiązania związane z prowadzeniem działalności z bocznic kolejowych, opowiedzą o możliwościach pozyskania dofinansowania na tego rodzaju działalność, a także omówią dobre praktyki w tej dziedzinie. Przedstawicie UTK zaprezentują regulacje prawne związane z funkcjonowaniem bocznic. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń przedsiębiorców kolejowych w zakresie funkcjonowania bocznic kolejowych oraz terminali towarowych.

Konferencja odbędzie się 18 listopada 2021 r. w godzinach 10.00-14.00 w formie on-line. Link do wideokonferencji otrzymają osoby, które wcześniej zgłoszą się poprzez formularz.

W trakcie spotkania zapewnione będzie tłumaczenie w Polskim Języku Migowym.

Na zgłoszenie uczestnictwa w konferencji czekamy do 16 listopada 2021 r. Zapisz się już teraz!

 

TU ZACZYNA SIĘ BEZPIECZEŃSTWO KOLEI. JAK ZAŁOŻYĆ BOCZNICĘ KOLEJOWĄ LUB TERMINAL INTERMODALNY?

18 listopada 2021 r.

AGENDA:

ROZPOCZĘCIE

10:00 – 10:05

przywitanie uczestników (UTK)

10:05 – 10:20

Otwarcie Konferencji - Wybierz kolej!

dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK

CZĘŚĆ I               REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE BOCZNIC KOLEJOWYCH

10:20 – 11:00

Bezpieczeństwo i nadzór - wymagania formalne dotyczące funkcjonowania bocznic kolejowych, nadzór Prezesa UTK nad bocznicami

Grzegorz Prusik – Dyrektor Departamentu Monitorowania Bezpieczeństwa  UTK

11:00 – 11:40

Zasady udostępniania bocznic – kwalifikacja infrastruktury, tryby udostępniania, funkcjonowanie obiektów infrastruktury usługowej

Alicja Kozłowska – Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku UTK

 

CZĘŚĆ II              WSPARCIE DLA BOCZNIC KOLEJOWYCH

11:40 – 12:00

Projekty dofinansowania dla bocznic i terminali kolejowych

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Sylwia Cieślak-Wilk p.o. Zastępcy Dyrektora

12:00 – 12:20

Rola PKP S.A. w rozwoju bocznic i terminali kolejowych

Polskie Koleje Państwowe S.A.

Rafał Zgorzelski - Członek Zarządu PKP S.A

CZĘŚĆ III          WYBIERAM KOLEJ – DOBRE PRAKTYKI FUNKCJONOWANIA BOCZNIC I TERMINALI

 

12:20 – 14:00

Praktyka funkcjonowania  bocznic i terminali

Prezentacje przedstawicieli użytkowników bocznic kolejowych i terminali intermodalnych:

 

Spedcont sp. z o.o.

Marcin Sidorowicz – Dyrektor pionu intermodalnego

 

ZMP Gdynia S.A.

Mariusz Karbowski  - Kierownik Działu Projektów Unijnych

 

Clip Intermodal sp. z o.o.

Tomasz Lange – Kierownik zarządzający Terminalem Intermodalnym CLIP

 

Adampol S.A.

Krzysztof Dakowicz – Prezes Zarządu

 

Silva LS sp. z o.o.

Tomasz Tesche – Członek Zarządu

14:00

 

Zakończenie i podsumowanie – Prezes UTK

 

Forum jest realizowane w ramach Projektu POIiŚ nr 5.2-25 pn. „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

 

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
do góry