Nawigacja

Ogólnopolskie Forum Kolejowe - „Kolej dostępna dla wszystkich”

Już 4 listopada odbędzie się kolejne wydarzenie związane z Europejskim Rokiem Kolei. Tym razem Ogólnopolskie Forum Kolejowe poświęcone będzie tematyce dostępności transportu kolejowego dla wszystkich jego użytkowników.

Wydarzenie zaplanowane jest w formule hybrydowej: prezentacje będą przedstawiane zarówno w formule zdalnej, jak i w formie transmisji wystąpień ekspertów zaproszonych do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego. To kolejne z zaplanowanych na ten rok spotkań Ogólnopolskiego Forum Kolejowego.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych, którzy przedstawią zagadnienia związane z rolą programu „Dostępność Plus”, wpływem funduszy europejskich na dostępność transportu kolejowego oraz działaniami strategicznymi na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Podczas wydarzenia przedstawione zostaną także zagadnienia w zakresie dostępności z perspektywy wszystkich kluczowych uczestników rynku: regulatora, przewoźników, zarządców infrastruktury, producenta i projektanta oraz podróżnych, w tym środowiska osób z niepełnosprawnością. Zaproszeni prelegenci opowiedzą również o tematyce związanej z dostępnością peronów, dworców kolejowych oraz informacji pasażerskiej, a także o planach inwestycyjnych w tym zakresie.

Istotnym punktem programu będzie debata, podczas której uczestnicy odpowiedzą na pytanie, czy transport kolejowy w Polsce jest dostępny dla wszystkich jego użytkowników. Będzie to również przestrzeń na wskazanie pożądanych działań w tym zakresie.

Z uwagi na istotną tematykę, jaką jest dostępność transportu kolejowego, do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności przedstawicieli przewoźników i innych podmiotów działających na rynku pasażerskich przewozów kolejowych, zarządców infrastruktury, organizatorów publicznego transportu zbiorowego oraz instytucji i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 4 listopada 2021 r. w godzinach 10.00 – 14.00. Link do wideokonferencji otrzymają osoby, które wcześniej zgłoszą się poprzez formularz. W trakcie spotkania zapewnione będzie tłumaczenie w Polskim Języku Migowym.

Na zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniu czekamy do 29 października 2021 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zapraszamy do wcześniejszej rejestracji.

Agenda Ogólnopolskiego Forum Kolejowego „KOLEJ DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH”

10:00 – 10:05

Powitanie i informacje techniczne

Przedstawiciel Urzędu Transportu Kolejowego

10:05 – 10:15

Otwarcie Ogólnopolskiego Forum Kolejowego

dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Wystąpienia

10:15 – 12:30

Kolej w programie „Dostępność Plus”

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Fundusze europejskie na dostępność transportu kolejowego

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Transport kolejowy dostępny dla wszystkich – dokonania i wyzwania

Urząd Transportu Kolejowego

Dostępność transportu kolejowego z perspektywy przewoźnika

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.

Dostępna infrastruktura dworcowa – stan obecny i plany

PKP S.A.

Dostępne perony i informacja pasażerska

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dostępność taboru – perspektywa projektanta i producenta

PESA Bydgoszcz S.A.

Dostępność transportu kolejowego z perspektywy pasażera

Fundacja Integracja

12:30-12:45

Przerwa techniczna

Debata

12:40-14:00

Kolej dostępna dla wszystkich?

Uczestnicy debaty:

- dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

- PKP Intercity S.A.

- Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

- Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej

Zakończenie

14:00-14:10

Zakończenie i podsumowanie

dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

* agenda może ulec modyfikacji

Formularz zgłoszeniowy

 

Forum jest realizowane w ramach Projektu POIiŚ nr 5.2-25 pn. „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
do góry