Nawigacja

Bezpieczeństwo i regulacja kolei – kolejne spotkanie Ogólnopolskiego Forum Kolejowego

16 czerwca zapraszamy na kolejną debatę związaną z Europejskim Rokiem Kolei. Tematem trzeciego spotkania Ogólnopolskiego Forum Kolejowego będą zagadnienia związane z bezpieczeństwem i regulacją kolei przez 18 lat obowiązywania obecnej ustawy o transporcie kolejowym oraz funkcjonowania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Wprowadzenie czterech pakietów kolejowych, powołanie organów regulacyjnych, orzecznictwo  i bezpieczeństwo w transporcie kolejowym oraz wprowadzenie zasad ochrony praw pasażera to główne tematy prelekcji na kolejnej konferencji w ramach Ogólnopolskiego Forum Kolejowego. Branżowe forum pod hasłem „Bezpieczeństwo i regulacja kolei - 18 lat obowiązywania ustawy o transporcie kolejowym i funkcjonowania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego” odbędzie się w środę 16 czerwca. Podsumowaniem konferencji będzie debata, w trakcie której zebrani zmierzą się z zagadnieniami dotyczącymi kierunków i sposobu rozwoju transportu kolejowego oraz wyjaśnią, czy potrzebni są regulatorzy rynku kolejowego?

Udział w Forum potwierdzili m.in. dr hab. Małgorzata Manowska, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego; Maria-Theresia Röhsler, Przewodnicząca Grupy Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego IRG-Rail oraz dr Josef Doppelbauer, Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

Wydarzenie zaplanowane jest w formule mieszanej: prezentacje będą przedstawiane zdalnie, a panel dyskusyjny odbędzie się w formie transmisji dyskusji ekspertów zaproszonych do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego. To trzecie z zaplanowanych na ten rok ośmiu spotkań Ogólnopolskiego Forum Kolejowego.

Konferencja jest kierowana przede wszystkim do organów administracji publicznej, przedsiębiorstw kolejowych, uczelni wyższych, organizacji społecznych oraz kancelarii prawnych.

Chętnych do udziału w Forum prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Agenda

Ogólnopolskiego Forum Kolejowego

Bezpieczeństwo i regulacja kolei - 18 lat obowiązywania ustawy o transporcie kolejowym i funkcjonowania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

10:00 – 10:10

Otwarcie konferencji

dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Wystąpienia

10:10 – 12:30

18 lat obowiązywania ustawy o transporcie kolejowym, pakiety kolejowe; istota kolei w Polsce; dotacje – jakie są plany; najważniejsze programy i projekty

Andrzej Bittel, Sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury

Zmiany na rynku kolejowym w Polsce, struktura kolei, statystyka, funkcjonowanie regulatora; najważniejsze projekty regulatora

dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK

Transport Kolejowy w ujęciu sądowniczym – spory sądowe w obszarze kolejnictwa, ewolucja spraw sądowych

dr hab. Małgorzata Manowska, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Kolej w ujęciu europejskim: otwarty rynek, rola organów regulacyjnych, najważniejsze decyzje regulacyjne

Maria-Theresia Röhsler, Przewodnicząca Grupy Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego IRG-Rail

Kolej w ujęciu europejskim: bezpieczeństwo i regulacje na poziomie europejskim

dr Josef Doppelbauer, Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo w Polsce z uwzględnieniem 18 lat działalności Prezesa UTK i funkcjonowania ustawy o transporcie kolejowym. Najważniejsze zdarzenia, decyzje, regulacje prawne

Kamil Wilde, Wiceprezes UTK ds. bezpieczeństwa

Regulator kolejowy w Polsce - najważniejsze decyzje regulacyjne

Marcin Trela, Wiceprezes UTK ds. regulacji

Ewolucja ochrony praw pasażera

Karol Kłosowski, Dyrektor Departamentu Przewozów Pasażerskich oraz Joanna Marcinkowska, Rzecznik Praw Pasażera Kolei

12:30 – 12:45

Przerwa

Debata

12:45 – 13:45

Kierunki rozwoju transportu kolejowego. Jak powinna się dalej rozwijać kolej?  Czy potrzebni są regulatorzy rynku kolejowego?

 

Uczestnicy debaty:

 • dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK
 • Andrzej Bittel, Sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury
 • Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu Polskie Koleje Państwowe S.A.
 • Radosław Pacewicz, Prezes Zarządu Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o.
 • prof. Andrzej Chudzikiewicz - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • prof. Marek Wierzbowski, adwokat w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
 • Janusz Malinowski, Prezes Zarządu „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o.
 • Marek Staszek, Prezes Zarządu DB Cargo Polska S.A.

 

Moderator: dr Jakub Majewski – Prezes Fundacji ProKolej

Zakończenie

13:45- 14:00

Zakończenie i podsumowanie – dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK

 

Forum jest realizowane w ramach Projektu POIiŚ nr 5.2-25 pn. „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

 
 • Bezpieczeństwo i regulacja kolei – kolejne spotkanie Ogólnopolskiego Forum Kolejowego - plakat
  Bezpieczeństwo i regulacja kolei – kolejne spotkanie Ogólnopolskiego Forum Kolejowego

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
do góry