Nawigacja

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna

Blisko 100 osób – głównie zdalnie uczestniczyło w kolejnej, IV edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Technicznej „Transport Kolejowy 2021 Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” organizowanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Uczestniczący w konferencji pracownicy nauki, studenci, doktoranci oraz uczniowie szkół średnich wysłuchali 18 referatów w sesji plenarnej i plakatowej. Konferencja jest kolejnym wydarzeniem organizowanym przez Prezesa UTK w ramach Europejskiego Roku Kolei.

Wykład inauguracyjny o bezpieczeństwie realizacji kolejowych przewozów pasażerskich w aspekcie funkcjonowania urządzeń dSAT wygłosił prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Przedstawił wyniki swoich badań prowadzonych w latach 2017-2019. W tym okresie na polskiej sieci kolejowej działało 216 urządzeń dSAT. Dawało to średnią gęstość 1 urządzenia na 85 km sieci, co odpowiadało gęstości zabudowanych urządzeń w innych krajach Europy w 2010 r. Badania pokazały, że mimo relatywnie wiekowego taboru pasażerskiego w Polsce (średni wiek wagonu pasażerskiego to ponad 30 lat) z roku na rok maleje liczba alarmów generowanych przez urządzenia, co jest odzwierciedlone w malejących statystykach dotyczących liczby zdarzeń i wypadków kolejowych.

Podczas konferencji przedstawiono kilkanaście referatów dotyczących zagadnień związanych z branżą kolejową. Problematyka referatów była zróżnicowana: od porównania procesów inwestycyjnych II RP z czasami współczesnymi poprzez zagadnienia bezpieczeństwa na szlakach kolejowych i na dworcach, analizy i opisy algorytmów stosowanych do modelowania i zarządzania ruchem kolejowym, systemów transmisji danych, w tym ERTMS/ETCS stosowanych na kolei, do analiz gospodarczych transportu towarowego oraz zagadnień obsługi pasażerów niewidomych.

- Do rozwoju kolei nie wystarczą dobre chęci, czy dopływ funduszy europejskich. Potrzebni są ludzie, którzy będą tworzyć kolej nowoczesną i przyjazną klientom - mówił podczas otwarcia konferencji dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Do tworzenia urządzeń poprawiających bezpieczeństwo i komfort podróżowania potrzebni są ludzie z wizją i pasją. Czyli z pewnością osoby takie jak uczestnicy dzisiejszego spotkania.– dodał Prezes UTK.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty za udział w konferencji. Wyróżnienie Komitetu Naukowego za  referat sesji plenarnej otrzymali:

 • Katarzyna Gawlak za pracę "Mapa zdarzeń kolejowych w roli innowacyjnego projektu  wspomagającego system zarządzania bezpieczeństwem regionalnego przewoźnika Koleje Śląskie Sp. z o.o.";
 • Paweł Gajos i Michał Knefel za pracę "Tabor piętrowy, niewykorzystany potencjał polskiej kolei".

Wyróżnienie Komitetu Naukowego za plakat sesji plakatowej otrzymali Przemysław Barszcz i Marcin Orłowski za pracę Analiza rozwiązań technicznych w zakresie technologii i konstrukcji infrastruktury przejazdów kolejowo - drogowych.

Wyróżnienie Prezesa UTK otrzymali Emilia Stelliga i Damian Pliwka za pracę "Urządzenia sterowania ruchem kolejowym na stacji Dęblin na przestrzeni lat". Emilia Stelliga i Damian Pliwka są uczniami Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie.

W Komitecie naukowym konferencji znaleźli się: dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN z Polskiej Akademii Nauk (przewodniczący Komitetu), dr inż. Ignacy Góra z Urzędu Transportu Kolejowego, prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, dr inż. Marzena Graboń-Chałupczak z Akademii WSB, dr inż. Andrzej Kochan z Politechniki Warszawskiej, dr hab. inż. Jakub Młyńczak, prof. P.Ś. z Politechniki Śląskiej, dr inż. Grzegorz Zając, prof. P.K. z Politechniki Krakowskiej, dr inż. Zbigniew Kędra z Politechniki Gdańskiej, dr inż. Wojciech Gamon z Politechniki Śląskiej, dr inż. Jerzy Wojciechowski, prof. UTH Rad. z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, dr inż. Paweł Rolek z Instytutu Transportu Kolejowego, dr inż. Aleksander Drzewiecki z Kolei Śląskich oraz dr inż. Tomasz Kuminek z Urzędu Transportu Kolejowego.

 • trzech mężczyzn w garniturach siedzących za stołem prezydialnym
  Konferencję otworzył i przywitał uczestników Prezes UTK dr inż. Ignacy Góra
 • Osoby siedzące na stołem w sali konferencyjnej
  Członkowie Komitetu Naukowego wysłuchali 18 referatów zgłoszonych na Konferencję
 • obecni na sali konferencyjnej słuchają prelekcji w formie zdalnej. Widzimy salę konferencyjną ze słuchaczami oraz ekran wyświetlający prezentację
  Prezentacje były przedstawione w formie zdalnej

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
do góry