Nawigacja

Fundusze Unijne i rozwój transportu kolejowego w Polsce – kolejne spotkanie Ogólnopolskiego Forum Kolejowego

Już 26 maja zapraszamy na kolejną debatę związaną z Europejskim Rokiem Kolei. Tym razem eksperci, przedstawiciele branży i politycy rozmawiać będą o funduszach unijnych jako o czynniku wspomagającym rozwój transportu kolejowego w Polsce.

Wydarzenie zaplanowane jest w formule mieszanej: prezentacje będą przedstawiane w formule zdalnej, a panel dyskusyjny odbędzie się w formie transmisji dyskusji ekspertów zaproszonych do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego. To już drugie z zaplanowanych na ten rok ośmiu spotkań Ogólnopolskiego Forum Kolejowego.

Podczas pierwszej części konferencji zaproszeni prelegenci przedstawią osiągnięcia beneficjentów programów unijnych w zakresie optymalnego wykorzystania otrzymywanych funduszy. Do przedstawienia swoich wdrożeń zaproszeni są m.in. przedstawiciele przewoźników, zarządców infrastruktury, i operatora energetycznej sieci trakcyjnej. W drugiej części przedstawiciele ministerstw oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych przedstawią aktualne priorytety i cele polityki transportowej.

Podczas debaty przedstawiciele ministerstw, urzędów, stowarzyszeń branżowych i beneficjentów odpowiedzą na pytanie, w jaki sposób zoptymalizować inwestycje, by uniknąć tzw. wąskich gardeł podczas ich realizacji.

Spotkanie odbędzie się w środę 26 maja w godzinach 10.00 – 14.00. Link do transmisji otrzymają osoby, które wcześniej zgłoszą się poprzez formularz. Plakat informujący o spotkaniu znajduje się w załączonym pliku. W trakcie spotkania zapewnione będzie tłumaczenie w Polskim Języku Migowym.

 

Agenda Ogólnopolskiego Forum Kolejowego:
Fundusze Unijne - rozwój transportu kolejowego w Polsce

 

10:00

przywitanie uczestników

10:05

słowo wstępne - dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK

10:15

Przedstawienie projektu „Kampania Kolejowe ABC” - UTK

Przedstawienie projektu „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I” – przedstawiciel Kolei Mazowieckich

Przedstawienie projektu „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia – w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego- Faza II” – przedstawiciel PKP PLK

Przedstawienie projektu „Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją” – przedstawiciel PKP PLK

Przedstawienie projektu „System dynamicznej redukcji obciążenia podstacji trakcyjnej, działający z wykorzystaniem zasobnika dużej mocy (Magazyn energii)” – przedstawiciel PKP Energetyka

11:30

Przerwa 10 min.

11:40

Priorytety Unii Europejskiej transportu kolejowego w perspektywie finansowej 2021-2027 – Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych MFiPR

Priorytety w krajowej polityce transportu kolejowego w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 – Andrzej Bittel, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu

Aktualne informacje w zakresie przygotowania do wdrażania nowej perspektywy oraz przedstawienie ryzyka dla wykorzystania środków
w nowej pespektywie finansowej 2021-2027 wynikającego ze stanu realizacji projektów z perspektywy 2014-2020 – przedstawiciel CUPT

Pożądane kierunki wsparcia transportu kolejowego w perspektywie finansowej 2021-2027 z punktu widzenia rynku – przedstawiciel izby gospodarczej

12:40

Przerwa 10 min.

12:50

Debata: „Wąskie gardła” w realizacji inwestycji kolejowych. Przedstawiciele: CUPT, przedstawiciel DTK MI, stowarzyszeń branżowych, beneficjentów, UTK

13:50

Zakończenie i podsumowanie konferencji

 

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
do góry