Nawigacja

26 krajów w 36 dni: Komisja Europejska przedstawiła rozkład jazdy pociągu „Łącząc Europę”

W ramach Europejskiego Roku Kolei Komisja Europejska zaplanowała uruchomienie specjalnego pociągu o nazwie „Łącząc Europę”, który przemierzy kontynent europejski jesienią tego roku. Uruchomienie i przejazd pociągu stał się możliwy dzięki współpracy całej branży kolejowej. Inicjatywa Komisji ma ukazać potencjał rozwoju kolei w Europie i stać się okazją do rozmów o przyszłości sektora.

Trasa przejazdu pociągu została ogłoszona 9 maja w Dniu Europy, kiedy cała Unia Europejska świętuje pokój, jedność oraz więzi, które zostały zbudowane przez dziesięciolecia integracji. Data 9 maja nawiązuje do podpisania historycznej deklaracji Schumana, będącej początkiem integracji i jednoczenia kontynentu.

Pociąg „Łącząc Europę” (Connecting Europe Express) zacznie swoją podróż 2 września w Lizbonie i odwiedzi ponad 40 miast w 26 krajach, docierając do Paryża 7 października.

Inaugurując uruchomienie pociągu unijna komisarz ds. transportu Adina Vălean powiedziała: Przemierzając kontynent, od Lizbony do Bukaresztu i od Berlina do Paryża, ekspres „Łącząc Europę” będzie podążał trasami, które nas łączą - czy to jako kraje, firmy, czy jako ludzi. Przypomina nam również, jak długa jest jeszcze przed nami droga i jak wiele przed nami pracy, zanim kolej stanie się tym środkiem transportu, który wybierać będzie większość Europejczyków. Pragnę serdecznie Państwa powitać w naszym pociągu „Łącząc Europę”. Zapraszam do dołączenia do nas, jak pociąg zatrzyma się na pobliskiej stacji, i do wszystkich wydarzeń, które odbywają się w tym roku na całym kontynencie.

Inicjatywa uruchomienia pociągu „Łącząc Europę” jest wyjątkowym przedsięwzięciem, w którym uczestniczy Komisja Europejska i wiele organizacji branżowych zrzeszających przewoźników, zarządców infrastruktury i wielu innych partnerów na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym.

Andreas Matthä, przewodniczący CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies) i dyrektor generalny kolei austriackich (ÖBB-Holding AG), podkreślił: Przemierzający 26 krajów europejskich, pociąg „Łącząc Europę” jest symbolem Europejskiego Roku Kolei. Chciałbym podziękować wszystkim członkom CER za zaangażowanie w ten kluczowy projekt, który realizujemy z Komisją Europejską. Aby osiągnąć nasze cele klimatyczne, musimy wzmocnić kolej uruchamiając więcej międzynarodowych dalekobieżnych połączeń pasażerskich, a także konsekwentnie przestawiać transport towarowy z dróg na kolej.

Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego koordynujący Europejski Rok Kolei w Polsce, zaznaczył: Connecting Europe Train odwiedzi polskie miasta we wrześniu, jego przyjazd do Gdańska będzie miał miejsce w przeddzień otwarcia Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako 2021. To podkreśla jak dużym wydarzeniem są targi. Wszystkich zachęcam do włączania się w inicjatywy Europejskiego Roku Kolei i śledzenie strony rokkolei.pl  

Informacje ogólne

Ze względu na brak pełnej interoperacyjności między niektórymi częściami europejskiej sieci kolejowej i różny rozstaw szyn, ekspres „Łącząc Europę” będzie zestawiany z 3 różnych składów, pasujących do różnych szerokości torów w Europie. W składzie pociągu kursującym na infrastrukturze normalnotorowej znajdzie się sześć wagonów. W dwóch wagonach będą mobilne wystawy poświęcone nowym technologiom i innowacjom w sektorze kolejowym oraz wsparciu projektów infrastrukturalnych przez UE. Skład uzupełni wagon konferencyjny, restauracyjny, wypoczynkowy i sypialny. Inny skład podstawiony zostanie w Portugalii i Hiszpanii, gdzie rozstaw torów wynosi 1 668 mm. Również po szerokim torze w  Estonii, Łotwie i Litwie będzie poruszał się trzeci z planowanych składów.

Potwierdzono już pięć konferencji, które odbędą się na trasie pociągu - w Lizbonie, Bukareszcie, Brnie, Berlinie i Bettembourgu. Debaty poświęcone będą celom i planom działania dla sektora kolejowego określonych w unijnej strategii zrównoważonej i inteligentnej mobilności (Sustainable and Smart Mobility Strategy). Tematyka konferencji koncentrować się będzie na polityce infrastrukturalnej UE i roli transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

Osoby i organizacje zainteresowane zorganizowaniem wydarzenia na trasie pociągu mogą zgłosić swoją inicjatywę wysyłając e-mail na adres info@connectingeuropeexpress.eu

Szczegółową mapę i regularne aktualizacje dotyczące pociągu „Łącząc Europę” oraz Europejskiego Roku Kolei można znaleźć na stronach www.connectingeuropeexpress.eu  i europa.eu/year-of-rail/

Polskie wydarzenia związane z Europejskim Rokiem Kolei koordynuje Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Kalendarium wydarzeń znaleźć można na stronie www.rokkolei.pl Na stronie jest również udostępniony formularz umożliwiający zgłoszenie wydarzenia do kalendarium.

Forum jest realizowane w ramach Projektu POIiŚ nr 5.2-25 pn. „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
do góry