Nawigacja

26 krajów w 36 dni: Komisja Europejska przedstawiła rozkład jazdy pociągu „Łącząc Europę”

W ramach Europejskiego Roku Kolei Komisja Europejska zaplanowała uruchomienie specjalnego pociągu o nazwie „Łącząc Europę”, który przemierzy kontynent europejski jesienią tego roku. Uruchomienie i przejazd pociągu stał się możliwy dzięki współpracy całej branży kolejowej. Inicjatywa Komisji ma ukazać potencjał rozwoju kolei w Europie i stać się okazją do rozmów o przyszłości sektora.

Trasa przejazdu pociągu została ogłoszona 9 maja w Dniu Europy, kiedy cała Unia Europejska świętuje pokój, jedność oraz więzi, które zostały zbudowane przez dziesięciolecia integracji. Data 9 maja nawiązuje do podpisania historycznej deklaracji Schumana, będącej początkiem integracji i jednoczenia kontynentu.

Pociąg „Łącząc Europę” (Connecting Europe Express) zacznie swoją podróż 2 września w Lizbonie i odwiedzi ponad 40 miast w 26 krajach, docierając do Paryża 7 października.

Inaugurując uruchomienie pociągu unijna komisarz ds. transportu Adina Vălean powiedziała: Przemierzając kontynent, od Lizbony do Bukaresztu i od Berlina do Paryża, ekspres „Łącząc Europę” będzie podążał trasami, które nas łączą - czy to jako kraje, firmy, czy jako ludzi. Przypomina nam również, jak długa jest jeszcze przed nami droga i jak wiele przed nami pracy, zanim kolej stanie się tym środkiem transportu, który wybierać będzie większość Europejczyków. Pragnę serdecznie Państwa powitać w naszym pociągu „Łącząc Europę”. Zapraszam do dołączenia do nas, jak pociąg zatrzyma się na pobliskiej stacji, i do wszystkich wydarzeń, które odbywają się w tym roku na całym kontynencie.

Inicjatywa uruchomienia pociągu „Łącząc Europę” jest wyjątkowym przedsięwzięciem, w którym uczestniczy Komisja Europejska i wiele organizacji branżowych zrzeszających przewoźników, zarządców infrastruktury i wielu innych partnerów na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym.

Andreas Matthä, przewodniczący CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies) i dyrektor generalny kolei austriackich (ÖBB-Holding AG), podkreślił: Przemierzający 26 krajów europejskich, pociąg „Łącząc Europę” jest symbolem Europejskiego Roku Kolei. Chciałbym podziękować wszystkim członkom CER za zaangażowanie w ten kluczowy projekt, który realizujemy z Komisją Europejską. Aby osiągnąć nasze cele klimatyczne, musimy wzmocnić kolej uruchamiając więcej międzynarodowych dalekobieżnych połączeń pasażerskich, a także konsekwentnie przestawiać transport towarowy z dróg na kolej.

Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego koordynujący Europejski Rok Kolei w Polsce, zaznaczył: Connecting Europe Train odwiedzi polskie miasta we wrześniu, jego przyjazd do Gdańska będzie miał miejsce w przeddzień otwarcia Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako 2021. To podkreśla jak dużym wydarzeniem są targi. Wszystkich zachęcam do włączania się w inicjatywy Europejskiego Roku Kolei i śledzenie strony rokkolei.pl  

Informacje ogólne

Ze względu na brak pełnej interoperacyjności między niektórymi częściami europejskiej sieci kolejowej i różny rozstaw szyn, ekspres „Łącząc Europę” będzie zestawiany z 3 różnych składów, pasujących do różnych szerokości torów w Europie. W składzie pociągu kursującym na infrastrukturze normalnotorowej znajdzie się sześć wagonów. W dwóch wagonach będą mobilne wystawy poświęcone nowym technologiom i innowacjom w sektorze kolejowym oraz wsparciu projektów infrastrukturalnych przez UE. Skład uzupełni wagon konferencyjny, restauracyjny, wypoczynkowy i sypialny. Inny skład podstawiony zostanie w Portugalii i Hiszpanii, gdzie rozstaw torów wynosi 1 668 mm. Również po szerokim torze w  Estonii, Łotwie i Litwie będzie poruszał się trzeci z planowanych składów.

Potwierdzono już pięć konferencji, które odbędą się na trasie pociągu - w Lizbonie, Bukareszcie, Brnie, Berlinie i Bettembourgu. Debaty poświęcone będą celom i planom działania dla sektora kolejowego określonych w unijnej strategii zrównoważonej i inteligentnej mobilności (Sustainable and Smart Mobility Strategy). Tematyka konferencji koncentrować się będzie na polityce infrastrukturalnej UE i roli transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

Osoby i organizacje zainteresowane zorganizowaniem wydarzenia na trasie pociągu mogą zgłosić swoją inicjatywę wysyłając e-mail na adres info@connectingeuropeexpress.eu

Szczegółową mapę i regularne aktualizacje dotyczące pociągu „Łącząc Europę” oraz Europejskiego Roku Kolei można znaleźć na stronach www.connectingeuropeexpress.eu  i europa.eu/year-of-rail/

Polskie wydarzenia związane z Europejskim Rokiem Kolei koordynuje Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Kalendarium wydarzeń znaleźć można na stronie www.rokkolei.pl Na stronie jest również udostępniony formularz umożliwiający zgłoszenie wydarzenia do kalendarium.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

do góry