Nawigacja

Fundusze Unijne i rozwój transportu kolejowego w Polsce – kolejne spotkanie Ogólnopolskiego Forum Kolejowego

Już 26 maja zapraszamy na kolejną debatę związaną z Europejskim Rokiem Kolei. Tym razem eksperci, przedstawiciele branży i politycy rozmawiać będą o funduszach unijnych jako o czynniku wspomagającym rozwój transportu kolejowego w Polsce.

Wydarzenie zaplanowane jest w formule mieszanej: prezentacje będą przedstawiane w formule zdalnej, a panel dyskusyjny odbędzie się w formie transmisji dyskusji ekspertów zaproszonych do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego. To już drugie z zaplanowanych na ten rok ośmiu spotkań Ogólnopolskiego Forum Kolejowego.

Podczas pierwszej części konferencji zaproszeni prelegenci przedstawią osiągnięcia beneficjentów programów unijnych w zakresie optymalnego wykorzystania otrzymywanych funduszy. Do przedstawienia swoich wdrożeń zaproszeni są m.in. przedstawiciele przewoźników, zarządców infrastruktury, i operatora energetycznej sieci trakcyjnej. W drugiej części przedstawiciele ministerstw oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych przedstawią aktualne priorytety i cele polityki transportowej.

Podczas debaty przedstawiciele ministerstw, urzędów, stowarzyszeń branżowych i beneficjentów odpowiedzą na pytanie, w jaki sposób zoptymalizować inwestycje, by uniknąć tzw. wąskich gardeł podczas ich realizacji.

Spotkanie odbędzie się w środę 26 maja w godzinach 10.00 – 14.00. Link do transmisji otrzymają osoby, które wcześniej zgłoszą się poprzez formularz. Plakat informujący o spotkaniu znajduje się w załączonym pliku. W trakcie spotkania zapewnione będzie tłumaczenie w Polskim Języku Migowym.

 

Agenda Ogólnopolskiego Forum Kolejowego:
Fundusze Unijne - rozwój transportu kolejowego w Polsce

 

10:00

przywitanie uczestników

10:05

słowo wstępne dr inż. Ignacy Góra – Prezes UTK

10:15

 „Kolejowe ABC” – Karol Kłosowski – Dyrektor Departamentu Przewozów Pasażerskich – UTK

 

„Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I” – Konrad Wojnarowski, Zastępca Dyrektora Biura Strategii i Rozwoju, „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.

 

 „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia – w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego- Faza II” – Jolanta Pawluk, Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

„Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją” – Romuald Mądry – zastępca dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

 „System dynamicznej redukcji obciążenia podstacji trakcyjnej, działający z wykorzystaniem zasobnika dużej mocy (Magazyn energii)” – Piotr Obrycki, Dyrektor Biura Badań i Rozwoju, PKP Energetyka S.A.

11:30

Przerwa

11:40

Priorytety w krajowej polityce transportu kolejowego w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027Andrzej Bittel, Sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury

 

Priorytety Unii Europejskiej transportu kolejowego w perspektywie finansowej 2021-2027Katarzyna Zielińska-Heitkötter Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych MFiPR,

 

Aktualne informacje w zakresie przygotowania do wdrażania nowej perspektywy oraz przedstawienie ryzyka dla wykorzystania środków w nowej pespektywie finansowej 2021-2027 wynikającego ze stanu realizacji projektów z perspektywy 2014-2020Joanna Lech, p.o. Dyrektor, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

 

Pożądane kierunki wsparcia transportu kolejowego w perspektywie finansowej 2021-2027 z punktu widzenia rynkuMaciej Gładyga, Dyrektora Biura, Izba Gospodarcza Transportu Ląd owego

12:40

Przerwa

12:50

Debata: „Wąskie gardła” w realizacji inwestycji kolejowych

Przedstawiciele:

Marita Szustak, Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

Romuald Mądry – zastępca dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Joanna Lech - p.o. Dyrektor, Centrum Unijnych Projektów Transportowych  oraz Ewa Karasińska - Dyrektor Departamentu Projektów Kolejowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Jakub Kapturzak, Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury

Kamil Wilde – Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego

13:50

Zakończenie i podsumowanie dr inż. Ignacy Góra – Prezes UTK

 

Forum jest realizowane w ramach Projektu POIiŚ nr 5.2-25 pn. „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

 
  • Plakat konferencji

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
do góry