Nawigacja

Europejski Rok Kolei

Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei. Zarys koncepcji projektu

Cel projektu:

Zasadniczym celem Projektu jest promocja transportu kolejowego w kontekście konieczności zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa, jako niezbędnego elementu rozwoju infrastruktury kolejowej. Projekt obejmuje swoim zakresem edukację, promocję, upowszechnianie dobrych praktyk oraz wymianę doświadczeń z podmiotami rynku kolejowego. Uwzględnia on również działania mające na celu budowanie świadomości młodych ludzi poprzez przygotowanie odpowiedniego przekazu dotyczącego znaczenia kolei oraz funkcji zawodów kolejowych istotnych z punktu bezpieczeństwa.

Opis projektu:

Projekt „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei” to program działań promocyjno-informacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym w ramach Europejskiego Roku Kolei. Ich celem jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację i promocję transportu kolejowego.

Do podstawowych zadań Projektu należą:

-     przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-promocyjnej skierowanej do ogółu społeczeństwa;

-     organizacja cykli konferencji, debat i warsztatów poświęconych tematyce funkcjonowania rynku kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa;

Okres rzeczowej realizacji projektu: 01 marca 2021 r. - 31 grudnia 2021 r.

Wartość całkowita projektu: 1 500 000,00 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 1 275 000,00 PLN (tj. 85 proc. wydatków kwalifikowanych)

Data przyznania dofinansowania: 10 sierpnia 2021 r.

W ramach systemu realizacji projektów POIiŚ funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone są na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

Informacje  potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych można zgłaszać w szczególności poprzez:

  1. naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
  2. https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
do góry