Nawigacja

FAQ

19. Czy Prezes UTK może skontrolować działalność przewoźników kolejowych wykonujących usługę na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu albo o przyznaniu ograniczonego dostępu w zakresie wypełniania warunków określonych w decyzji?

Tak. Prezes UTK przeprowadza okresową kontrolę działalności przewoźników kolejowych wykonujących usługę w ramach otwartego dostępu w zakresie warunków jej wykonywania określonych w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu albo o przyznaniu ograniczonego dostępu.

do góry