Nawigacja

FAQ

18. Co zawiera decyzja o przyznaniu otwartego dostępu albo o przyznaniu ograniczonego dostępu?

W decyzji o przyznaniu otwartego dostępu albo o przyznaniu ograniczonego dostępu określa się w szczególności:

  • aplikanta, jego siedzibę i adres;
  • trasy, na których mają być realizowane przewozy;
  • okres, na jaki decyzja zostaje wydana;
  • warunki oraz zakres wykorzystywania dostępu do infrastruktury kolejowej.
do góry