Nawigacja

FAQ

16. Czy wydanie przez Prezesa UTK decyzji o przyznaniu otwartego dostępu albo o przyznaniu ograniczonego dostępu jest równoznaczne z przydzieleniem trasy pociągu na sieci zarządcy?

Decyzja o przyznaniu otwartego dostępu wydana przez Prezesa UTK uprawnia do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku przebiegającym przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu skorzystania z tego uprawnienia konieczne jest złożenie do zarządcy wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej na trasie objętej decyzją Prezesa UTK oraz podpisanie umowy o przydzielenie zdolności przepustowej.

do góry