Nawigacja

FAQ

7. Jakie terminy w postępowaniu dotyczącym przyznania otwartego dostępu obowiązują aplikanta?

W ocenie prawodawcy unijnego czas potrzebny organowi regulacyjnemu i zarządcy infrastruktury na zrealizowanie wymaganych czynności to co najmniej 18 miesięcy przed wejściem w życie rozkładu jazdy, do którego odnosi się wniosek o przyznanie zdolności przepustowej. Termin taki wskazany jest w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 2018/1795, który zawiera odesłanie do art. 38 ust. 4 dyrektywy 2012/34/UE, zmienionej dyrektywą 2016/2370.

Dochowanie wskazanego terminu ma na celu umożliwienie podjęcia niezbędnych czynności zarówno przez organ regulacyjny, jak i przez zarządcę infrastruktury.

do góry