Nawigacja

FAQ

1. Kto może wystąpić do Prezesa UTK z wnioskiem o wydanie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu?

 

O wydanie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu ma prawo wystąpić aplikant, który zamierza uruchomić połączenia komercyjne na danej trasie krajowej albo międzynarodowej. Aplikantem jest przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie interesów gospodarczych obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolności przepustowej, w szczególności organizator publicznego transportu kolejowego, spedytor, nadawca ładunku lub operator transportu kombinowanego.

do góry