Nawigacja

Otwarty dostęp

Metodyka badania równowagi ekonomicznej

Urząd Transportu Kolejowego przygotował przewodnik „Powiadomienie aplikanta oraz metodyka badania równowagi ekonomicznej w postępowaniach w sprawie przyznania otwartego dostępu”. W opracowaniu tym przedstawiono nowe zasady prowadzenia przez Prezesa UTK postępowań z zakresu przyznawania otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej zgodnie z rozporządzeniem nr 2018/1795.

Przewodnik ten adresowany jest do podmiotów zainteresowanych uzyskaniem prawa dostępu do infrastruktury kolejowej, jak również podmiotów uprawnionych, którym przysługuje prawo zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej.

W opracowaniu tym znajdują się informacje opisujące m.in. takie kwestie jak:

 1. wniosek o przyznanie otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej:
 • wymogi formalne oraz merytoryczne;
 • opłaty uiszczane przez aplikantów;
 • zastrzeżenie danych w przekazanej dokumentacji, które nie powinny zostać udostępnione przez Prezesa UTK innym podmiotom;
 1. wniosek o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej:
 • wymogi formalne i merytoryczne;
 • zastrzeżenie danych w przekazanej dokumentacji, które nie powinny zostać udostępnione przez Prezesa UTK innym podmiotom
 1. czynności podejmowane przez organ regulacyjny:
 • działania Prezesa UTK na kolejnych etapach postępowania (w związku z otrzymaną dokumentacją);
 • zasady komunikacji pomiędzy Prezesem UTK, aplikantem a podmiotem uprawnionym;
 • zasady współpracy pomiędzy organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • rodzaje decyzji, jakie może wydać Prezes UTK w związku z brakiem wniosków o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej oraz w następstwie analizy danych zawartych we wnioskach składanych przez podmioty uprawnione;
 • obowiązki publikacyjne Prezesa UTK w związku z otrzymaniem wniosku o przyznanie prawa dostępu do infrastruktury kolejowej.
do góry