Nawigacja

Powiadomienia

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Wnioski PKP Intercity S.A. z 3 stycznia 2017 r. o przyznanie otwartego dostępu

18.01.2017

PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie 3 stycznia br. złożyła 20 wniosków o przyznanie otwartego dostępu na poniższych trasach krajowych:

 1. Zakopane – Kołobrzeg
 2. Warszawa – Szklarska Poręba
 3. Terespol – Rzepin (w ramach Warszawa – Berlin i Moskwa – Paryż)
 4. Terespol – Zebrzydowice
 5. Łódź – Hel
 6. Bielsko Biała – Gdynia
 7. Warszawa – Chałupki
 8. Łódź – Łeba
 9. Ustka – Słupsk
 10. Gdynia – Gliwice
 11. Warszawa – Szczecin
 12. Katowice – Kołobrzeg
 13. Kraków – Zebrzydowice
 14. Warszawa – Zielona Góra
 15. Gdynia – Zebrzydowice
 16. Gdynia – Rzepin
 17. Terespol – Rzepin (w ramach Moskwa – Berlin)
 18. Gdynia – Zielona Góra
 19. Łódź – Gdynia
 20. Rzeszów – Gdynia

Podmioty uprawnione mogą wystąpić do Prezesa UTK o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej w ciągu 4 tygodni od daty zamieszczenia informacji o wpłynięciu ww. wniosków na stronie internetowej UTK.

Podmiotami uprawnionymi są:            

a) organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy zawarli co najmniej jedną umowę o świadczenie usług publicznych na realizację połączeń pasażerskich, obejmującą stację początkową i stację końcową na trasie wnioskowanego nowego połączenia;

b) inni organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy wykażą swój interes w badaniu równowagi ekonomicznej nowego krajowego połączenia pasażerskiego;

c) zarządca infrastruktury na obszarze geograficznym objętym proponowaną usługą w zakresie nowych krajowych przewozów pasażerskich;

d) operatorzy umów o świadczenie usług publicznych, którzy realizują umowę o świadczenie usług publicznych na rzecz organizatorów publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w lit. a).

Podmiot uprawniony we wniosku o badanie równowagi ekonomicznej powinien przekazać poniższe informacje:

 • nazwa, adres, podmiot prawny, numer w rejestrze przedsiębiorców (w odpowiednich przypadkach);
 • dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za zapytania;
 • wyjaśnienie dotyczące zainteresowania przeprowadzeniem badania równowagi ekonomicznej;
 • informacje i dokumenty potwierdzające wyjaśnienie dotyczące zainteresowania przeprowadzeniem badania równowagi ekonomicznej wraz z zaznaczeniem i uzasadnieniem danych wrażliwych z handlowego punktu widzenia;
 • dowody, że nowe przewozy zagrażają równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych wraz z informacjami i dokumentami je potwierdzającymi oraz zaznaczeniem i uzasadnieniem danych wrażliwych z handlowego punktu widzenia.

Wnioski o badanie równowagi ekonomicznej powinny być złożone w formie elektronicznej. Wnioski można składać na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego.

Wniosek złożony w formie elektronicznej to wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

do góry