Nawigacja

Formularze

Druk „ZPTE” – Parametry techniczno – eksploatacyjne linii kolejowych.

 
Druk „Z PTE” – Parametry  techniczno – eksploatacyjne linii kolejowych. Druk „Z PTE” – Parametry  techniczno – eksploatacyjne linii kolejowych.

Druk sprawozdawczy (roczny) dla zarządców infrastruktury posiadających autoryzację bezpieczeństwa lub podmiotów posiadających świadectwo bezpieczeństwa.

Nie należy ujmować danych dotyczących dróg szynowych, których użytkowanie nie wymaga ww. dokumentów, np. służących do transportu wewnątrzzakładowego.

Wszystkie dane dotyczące maksymalnych prędkości linii, dopuszczalnego nacisku osi oraz obciążenia przewozami należy podawać w kilometrach z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

W formularzu należy przedstawić stan infrastruktury kolejowej na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego.

do góry