Nawigacja

Formularze

Druk „ZT” - Długość torów, bocznice i stacje.

 
Druk „ZT” - Długość torów, bocznice i stacje. Druk „ZT” - Długość torów, bocznice i stacje.
Druk sprawozdawczy (roczny) dla zarządców infrastruktury posiadających autoryzację bezpieczeństwa lub podmiotów posiadających świadectwo bezpieczeństwa.

Nie należy ujmować danych dotyczących dróg szynowych, których użytkowanie nie wymaga ww. dokumentów, np. służących do transportu wewnątrzzakładowego.

Długość torów obejmuje długość ogólną torów eksploatowanych będących w dyspozycji zarządcy na liniach kolejowych państwowych i pozostałych oraz długość ogólną torów na bocznicach.

Dane o stacjach  należy podać dane dotyczące stacji leżących wyłącznie na zarządzanych liniach kolejowych będących w dyspozycji zarządcy i uczestniczących w ruchu kolejowym.

W formularzu należy przedstawić stan infrastruktury kolejowej na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego.

 
do góry