Nawigacja

Formularze

Druk „ZL” - Długość linii kolejowych.

 
Druk „ZL” - Długość linii kolejowych. Druk „ZL” - Długość linii kolejowych.
   
 

Druk sprawozdawczy (roczny) dla zarządców infrastruktury posiadających autoryzację bezpieczeństwa lub podmiotów posiadających świadectwo bezpieczeństwa.

Nie należy ujmować danych dotyczących dróg szynowych, których użytkowanie nie wymaga ww. dokumentów, np. służących do transportu wewnątrzzakładowego.

Długość linii kolejowych eksploatowanych(czynnych) - długość linii, po których dokonywane są przewozy ładunków/pasażerów lub poruszają się pojazdy kolejowe luzem.

Linia kolejowa zelektryfikowana eksploatowana- linia jednotorowa lub wielotorowa, wyposażona w trakcję elektryczną po której dokonywane są przewozy. Do długości linii zelektryfikowanych eksploatowanych nie należy zaliczać długości tych odcinków, na których zostały zakończone prace inwestycyjne związane z ich elektryfikacją, ale na których nie są jeszcze realizowane przewozy.

W formularzu należy przedstawić stan infrastruktury kolejowej na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego.

 
do góry