Nawigacja

Formularze

Druk „UPT” - Realizacja usług trakcyjnych.

 

Druk „UPT” - Realizacja usług trakcyjnych.
 

Druk sprawozdawczy (roczny) dla licencjonowanych podmiotów świadczących usługę trakcyjną na podstawie otrzymanej licencji UPT.

Należy podać dane dotyczące umów o świadczenie usług trakcyjnych zawartych z licenjonowanymi przewoźnikami kolejowymi. Nie należy uwzględniać umów na udostępnienie wyłącznie pojazdu trakcyjnego, bez obsługi trakcyjnej oraz umów zawartych z podmiotami niebędącymi przewoźnikami kolejowymi np. z użytkownikami bocznic kolejowych.

do góry