Nawigacja

Formularze

Druk „Z PRK” - Budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego.

 
Druk „Z PRK” - Budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego. Druk „Z PRK” - Budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego.
Druk sprawozdawczy (roczny) dla zarządców infrastruktury posiadających autoryzację bezpieczeństwa lub podmiotów posiadających świadectwo bezpieczeństwa.

Nie należy ujmować danych dotyczących dróg szynowych, których użytkowanie nie wymaga ww. dokumentów, np. służących do transportu wewnątrzzakładowego.

Rozjazdy i skrzyżowania torów wykazywać jako komplet bez względu na typ, długość i inne parametry.

Urządzenia EOR (elektryczne ogrzewanie rozjazdów kolejowych)ujmować jako komplet dla danego okręgu stacji.

Blokady liniowe (samoczynne i półsamoczynne) podawać w kilometrach torów na danej linii (z dokładnością 2 miejsc po przecinku).

Przejazdy i przejścia w poziomie szyn - dotyczy przejazdów i przejść na zarządzanych liniach i stacjach.

Urządzenia sygnalizacyjne – dotyczy kompletów urządzeń sygnalizacyjnych zlokalizowanych na przejazdach kolejowych.

Urządzenia DSAT (detekcji stanów awaryjnych taboru) – dotyczy urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych pojazdów i nieprawidłowości załadunku towarów, w tym bramek dozymetrycznych.

Telewizja przemysłowa dotyczy wyłącznie telewizji przemysłowej do obserwacji torów, przejazdów kolejowych i pociągów.

W formularzu należy przedstawić stan infrastruktury kolejowej na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego.

do góry