Nawigacja

Opracowania Urzędu Transportu Kolejowego

Raport w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2019 r.

Raport opublikowany na podstawie art. 17a ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1043) w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr 16/2020

do góry