Nawigacja

Opracowania Urzędu Transportu Kolejowego

Nota objaśniająca w sprawie bezpiecznej integracji

Data publikacji:
23.04.2020

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej wyjaśnia interesariuszom, jak należy rozumieć „bezpieczną integrację” w ramach wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że podmioty dokonujące takich wycen w różny sposób rozumieją koncepcję „bezpiecznej integracji”.

Przedstawione dokumenty są tłumaczeniem tekstów Agencji dokonanym przez UTK.

do góry