Nawigacja

Opracowania Urzędu Transportu Kolejowego

Wykaz pojazdów kolejowych zarejestrowanych w Polsce – aktualizacja

Urząd Transportu Kolejowego opublikował aktualizację wykazu pojazdów kolejowych posiadających aktualną rejestrację w Krajowym Rejestrze Pojazdów Kolejowych (NVR) Wykaz zawiera dane aktualne na 30 września 2019 r. W rejestrze znajdują się aktualne dane niemal 104 tysięcy pojazdów.

Każdy pojazd kolejowy poruszający się po sieci kolejowej musi posiadać europejski numer pojazdu EVN. To oznaczenie składające się z 12 cyfr zawierające informacje o charakterystyce technicznej pojazdu kolejowego. NVR to rejestr zawierający numery EVN oraz charakterystyki zarejestrowanych pojazdów. Z obowiązku nadania numeru EVN i rejestracji w bazie NVR wyłączone są pojazdy przeznaczone do eksploatacji np. na bocznicach czy infrastrukturze metra.

Na potrzeby NVR prowadzonego przez Prezesa UTK, wszystkie pojazdy kolejowe dzieli się na jedną z czterech kategorii: wagony towarowe, wagony pasażerskie, pojazdy trakcyjne i pojazdy specjalne. Rejestr zawiera dane na temat prawie 4,5 tys. wagonów pasażerskich, ponad 115 tys. towarowych, ponad 10 tysięcy pojazdów trakcyjnych oraz blisko 4,3 tys. specjalnych. Łącznie w NVR jest prawie 137 tysięcy pozycji. W tej liczbie zawierają się także pojazdy wycofane z eksploatacji, dla których dane muszą być stale przechowywane. Wszystkie pojazdy posiadające aktualną rejestrację to blisko 104 tysiące.

Ciekawostką jest to, że po wycofaniu pojazdu z eksploatacji ten sam numer EVN może zostać nadany dla kolejnego pojazdu dopiero po 100 latach. Korzystając z danych NVR warto zwrócić uwagę, że każdy z członów zespołu trakcyjnego wpisany jest jako osobna pozycja w rejestrze. Dla ułatwienia prowadzenia analiz, zamieszczone w wykazie dane zawierają osiem pierwszych cyfr numeru EVN.

Analizę danych z NVR można znaleźć w opracowania UTK „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku kolejowego w 2018 r.

Dane z rejestru NVR można pobrać formie pliku .xlsx.

Odwołania prawne:

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych

 

do góry