Nawigacja

Telefony

logo Kultury Bezpieczeństwa

VI edycja konkursu

Sprzyjające rozwojowi bezpieczeństwa, najbardziej innowacyjne i wpływające na promowanie zasad kultury bezpieczeństwa – takie są projekty nagrodzone w „VI Konkursie Kultury bezpieczeństwa”. Kapituła konkursu przyznała 6 nagród i 11 wyróżnień. Przyznano również specjalną nagrodę publiczności. Ogłoszenie wyników odbyło się 8 grudnia 2022 r. W trakcie gali w auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej statuetki „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” wręczył dr inż. Ignacy Góra Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W „VI Konkursie Kultury bezpieczeństwa” nagrody przyznała kapituła w składzie prof. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, prof. Maciej Szkoda, Kierownik Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Politechniki Krakowskiej, prof. Andrzej Lewiński z Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu, Piotr Szczepaniak, Dyrektor Departamentu Planowania i Nadzoru w Urzędzie Transportu Kolejowego, prof. Piotr Folęga, Dziekan Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej oraz prof. Jacek Pielecha, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Pracom Kapituły przewodniczył dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Wyróżnienia otrzymali:

  • Instytut Przyrodniczo-Techniczny Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa i Pan Ernest Rosiak za pracę dyplomową "Opracowanie koncepcji Kolejowego Centrum Bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych";
  • Akademia WSB za prace dyplomowe „Analiza bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym kat. A na szlaku Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce linii kolejowej nr 408 Szczecin Gł. - Granica państwa” oraz „Wpływ rodzaju hamulca pojazdu trakcyjnego na bezpieczeństwo ruchu kolejowego”;
  •  Freightliner PL sp. z o.o. za opracowanie i wydanie książeczki edukacyjnej dla dzieci „Poznajcie Klasika”;
  •  Zakłady Automatyki „KOMBUD” S.A. za opracowanie i wdrożenie „Alertów o przejazdach kolejowo-drogowych dla użytkowników aplikacji Yanosik”;
  • Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o.  za projekt „Kultura bezpieczeństwa - proaktywne zarządzanie bezpieczeństwem jako element rozwiązania systemowego w dążeniu do zera wypadków”;
  • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa za projekt „Trzeci Sygnał”;
  • DR-TECH sp. z o.o. „System informacyjny zwiększający bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo - drogowych kategorii D”;
  • Pani Gabriela Karaś i Pan Bogdan Multan - maszyniści spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. oraz Pan Stanisław Jastrzębski – maszynista spółki POLREGIO S.A. za działania podczas służby, które pozwoliły na uratowanie życia ludzkiego.

Nagrodę w kategorii „Praca dyplomowa” otrzymał Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Pani dr Lucyna Szaciłło za rozprawę doktorską pt.: "Model oceny ryzyka realizacji kolejowych przewozów towarowych".

Dwie nagrody w kategorii „Czynnik ludzki – edukacja” przypadły:

  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za organizację „Warsztatów dla instruktorów nauki jazdy i wykładowców z Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz dla egzaminatorów z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego ” oraz
  • Szybkiej Kolei Miejskiej sp. z o.o. w Warszawie za projekt „Bądź Szybki, odsłoń Klatkę, użyj Mocy! Warszawska Szybka Kolej Miejska uczy jak ratować życie z pomocą defibrylatora AED”.

W kategorii „Rozwiązanie systemowe” nagrodę otrzymały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za „rozwiązanie informatyczne wdrażające system „Elektroniczny Dziennik Ruchu oraz jego powiązanie z Systemem Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej i systemami zewnętrznymi”. Za „Rozwiązanie techniczne” nagrodzono CTL Logistics sp. z o.o. za „Projekt montażu zintegrowanego systemu badania trzeźwości na lokomotywach CTL Logistics”. Laureatem nagrody w kategorii „Rozwiązanie techniczne” jest ELMONTAŻ sp. z o.o. za „SafeCross - system monitoringu i analizy zdarzeń na przejazdach kolejowych kategorii D.

Specjalną nagrodę, w której laureata wytypowano poprzez głosowanie Sygnatariuszy Deklaracji otrzymał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa za projekt „Trzeci Sygnał”. To rozwiązanie, które pozwoli ostrzec kierowców o zbliżającym się do przejazdu kolejowego pociągu poprzez komunikat radiowy odbierany na zwykłym samochodowym odbiorniku radiowym.

do góry