Nawigacja

Telefony

logo Kultury Bezpieczeństwa

I edycja konkursu

Ogłoszenie wyników I edycji konkursu odbyło się 25 listopada 2016 r. w Auli Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, podczas uroczystej I Konferencji Kultury Bezpieczeństwa. W pierwszej edycji swoje prace zgłosiło 28 przedstawicieli rynku kolejowego, spośród których Kapituła wybrała czterech laureatów oraz przyznała cztery wyróżnienia.

Wśród nagrodzonych spółek znalazły się:

Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o. za całokształt wprowadzonych rozwiązań systemowych opartych na skutecznym i silnym przywództwie, zaangażowaniu kierownictwa wszystkich szczebli, zaangażowaniu pracowników przejawiającemu się ich konstruktywnym udziałem w działaniach na rzecz bezpieczeństwa oraz stałym monitorowaniu zgodności działań z założonymi celami. Wprowadzone rozwiązania skupiają się w szczególności na budowaniu świadomości wszystkich pracowników na temat bezpieczeństwa, stałym monitorowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa, ciągłej ocenie i przeglądzie już wdrożonych rozwiązań, a także wprowadzaniu działań prewencyjnych.

 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. za zastosowanie w pojazdach tachografu elektronicznego z modułem samoczynnego hamowania pociągu. Urządzenie przeznaczone jest do rejestracji parametrów eksploatacyjnych pracy pojazdu i oparte jest m.in. o satelitarną lokalizację pojazdów trakcyjnych na liniach kolejowych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd Szlaban na ryzyko”. Kampania polegała na opracowaniu jednej koncepcji przekazywanej w całorocznych działaniach na terenie kraju m.in. podczas cyklicznych działań edukacyjnych, symulacji, konkursów, happeningów, czy prelekcji dla dzieci. Wszystko po to, by na przejazdach i innych terenach kolejowych było bezpieczniej.

STK S.A. za zastosowanie elektronicznego systemu zgłaszania i analizowania informacji dotyczących bezpieczeństwa kolejowego. Celem utworzenia systemu informacji ds. bezpieczeństwa kolejowego było zapewnienie bezpiecznej i nieskrępowanej możliwości zgłaszania wszelkich sytuacji mogących rodzić możliwość zagrożenia bezpieczeństwa.

Wyróżniona została spółka Orlen Koltrans sp. z o.o. za proste rozwiązanie, jednak znacznie poprawiające bezpieczeństwo: zastosowanie taśm odblaskowych i dodatkowego oświetlenia na lokomotywach poprawiających widoczność pojazdów kolejowych w nocy.

do góry