Nawigacja

Telefony

logo Kultury Bezpieczeństwa

II edycja konkursu

Wyniki II edycji konkursu ogłoszono 8 grudnia 2017 r. w Auli Fizyki Politechniki Warszawskiej podczas II Konferencji Kultury Bezpieczeństwa. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła wybrała te, które w największym stopniu spełniły kryteria innowacyjności, korzyści dla bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz pozytywnego wpływu na rozpowszechnianie zasad kultury bezpieczeństwa na kolei. W przypadku prac dyplomowych ocenie podlegały: atrakcyjność i oryginalność tematyki pracy, osiągnięcie zakładanego w niej celu, walory nowatorskie, walory z punktu widzenia jej praktycznego zastosowania, innowacyjność, forma i jakość prezentacji tematu.

Nagrodę w kategorii „Czynnik ludzki – edukacja” otrzymała Pol-Miedź Trans sp. z o.o. za działania na rzecz rozwoju szkolnictwa w obszarze trans- portu kolejowego. Spółka wspiera szkolnictwo zawodowe dla pracowników sektora transportu kolejowego poprzez patronat, wsparcie techniczne oraz finansowe.

W kategorii „Praca dyplomowa” nagrodzony został Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej oraz autor zwycięskiej pracy Pan Marcin Łachajczyk za pracę dyplomową „Zarządzanie ryzykiem zagrożeń na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii C zlokalizowanych w Poznaniu”. W pracy przedstawiono proces zarządzania ryzykiem zagrożeń metodą RC-Risk na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii C zlokalizowanych w Poznaniu. Zastosowane w pracy proaktywne podejście do kwestii bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych jest jednym z filarów kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

W kategorii „Pasażer z niepełnosprawnością” nagrodę otrzymała „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. za wzorcowe świadczenie usług osobom z niepełnosprawnością. We wszystkich kasach biletowych, własnych i agencyjnych spółka zamontowała pętle indukcyjne ułatwiające komunikację osobom słabosłyszącym z odpowiednio wyposażonymi aparatami słuchowymi. W kasach   i w pociągach dostępna jest usługa wideotłumacza języka migowego.

Spółka Track Tec S.A. została nagrodzona w kategorii „Rozwiązanie systemowe” za pociąg zabudowy rozjazdów. Rozwiązanie to służy do przewozu zmontowanych bloków rozjazdów kolejowych bezpośrednio z hali montażu na plac budowy i ich ułożenie w torze wprost z wagonów. Pozwala to na zachowanie geometrii rozjazdu od momentu produkcji do jego finalnej zabudowy oraz na zwiększenie odpowiedzialności producenta za jakość zabudowanych rozjazdów.

W kategorii „Rozwiązanie techniczne” nagrodę otrzymała Infra SILESIA S.A. za wdrożenie modelu wykonywania inwentaryzacji urbanistycznej na terenie kolejowym z uwzględnieniem infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej. Podczas prowadzenia prac budowlanych na sieci ko- lejowej ograniczone zostają np. uszkodzenia kabli czy instalacji.

Fundacja Grupy PKP otrzymała wyróżnienie za edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na obszarze kolejowym. Podczas spotkań, wycieczek na obiekty kolejowe oraz przejazdów pociągami blisko 3,5 tys. uczniów mogło w praktyce poznać zasady bezpiecznego zachowania.

Kancelaria DW Legal Duda Wasilewska Adwokaci spółka partnerska otrzymała wyróżnienie za prowadzenie bloga „Kolej na prawo”. Prowadzą go adwokaci zajmujący się na co dzień prawem kolejowym - co gwarantuje dobór tematyki mający praktyczne znaczenie dla pracowników kolei.

PKP Cargo S.A. zostało wyróżnione za propagowanie Programu Wsparcia Powypadkowego, zapewniającego kompleksowe wsparcie psychologiczne pracowników związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Program umożliwia rozmowę z doświadczonym psychologiem, pomoc w problemach zawodowych oraz życia codziennego, a także uczestnictwo w szkoleniach obejmujących tematyką radzenie sobie w sytuacjach stresowych.

PKP Energetyka S.A. została wyróżniona za wprowadzenie nowych standardów i organizacji pracy w zakresie zarządzania i utrzymania taboru ko- lejowego z wykorzystaniem filozofii Kaizen. Zastosowanie Kaizen ma na celu ciągłe doskonalenie i usprawnianie wszystkich obszarów w procesie zarządzania i utrzymania pojazdów kolejowych, poprzez eliminowanie i zapobieganie problemom oraz powstawanie innowacyjnych rozwiązań.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymały wyróżnienie za wdrożenie Systemu Wspomagania Dróżnika Przejazdowego. System powstał, aby ułatwić i usprawnić pracę dróżników, przyczynić się do lepszej organizacji, a tym samym do bezpieczniejszych warunków wykonywania czynności związanych z ru- chem pociągów.

Kolejne wyróżnienie przypadło spółce Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o.  za opracowanie i wdrożenie„długiej płozy”. Dzięki przedłużonemu ramieniu uzyskujemy zmniejszenie ryzyka uszkodzenia ciała, jakie występuje przy stosowaniu klasycznej płozy hamulcowej. Rozwiązanie spowodowało wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników.

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne „NEEL” sp. z o.o. zostało wyróżnione za opracowanie i doskonalenie Urządzeń Ochrony Zwierząt, ograniczających kolizje pociągów ze zwierzętami. Autorska metoda chroniąca pociągi i zwierzęta jest jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań na świecie, o czym świadczy rosnące zainteresowanie zagranicznych zarządców infrastruktury.

 

do góry