Nawigacja

Telefony

logo Kultury Bezpieczeństwa

Forum Kultury Bezpieczeństwa

Jedną z inicjatyw realizowanych w ramach projektu Deklaracji jest cykliczna organizacja Forum Kultury Bezpieczeństwa. Głównym celem Forum jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego poprzez promowanie dobrych praktyk oraz dyskusję ukierunkowaną na znalezienie rozwiązań problemów, z którymi aktualnie mierzy się rynek kolejowy. Dodatkowo spotkania te mają służyć zacieśnianiu więzi między sygnatariuszami Deklaracji. Sygnatariusze maja okazję do spotkania, aby wspólnie przeanalizować kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu kolejowego zagadnienie. Jest to czas na wymianę doświadczeń i czerpania inspiracji od pozostałych przedstawicieli branży, a także poszukiwania skutecznych rozwiązań problemów i zdefiniowania postępowania wobec nich

Struktura Forum Kultury Bezpieczeństwa dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich to panel merytoryczny, podczas którego prezentowane są referaty dotyczące tematyki Forum. Drugim elementem jest debata, podczas której uczestnicy wspólnie pochylają się nad określonym zagadnieniem i szukają rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów. Z roku na rok wydarzenie to cieszy się coraz większą popularnością wśród słuchaczy.

Dotychczas zorganizowano cztery edycje Forum Kultury Bezpieczeństwa, w których łącznie udział wzięło blisko 880 uczestników.

I edycja 2019 r., temat: „Maszynista - zawód w służbie na rzecz bezpieczeństwa kolei”

II edycja 2020 r., temat: „Czynnik ludzki w IV pakiecie kolejowym i jego rola w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa”

III edycja 2021 r., temat: „Bezpieczeństwo i rozwój transportu kolejowego w rękach przyszłej kadry zawodowej”

IV edycja 2022 r., temat: „Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych”

 

do góry