Nawigacja

Telefony

logo Kultury Bezpieczeństwa

Konkurs "Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym"

Pomysł stworzenia konkursu o Nagrodę Prezesa UTK Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym narodził się jako kontynuacja inicjatywy Deklaracji, stąd dedykowany został przede wszystkim sygnatariuszom Deklaracji.

Celem Konkursu, oprócz corocznego nagrodzenia osób lub przedsiębiorców najbardziej aktywnych w programie podnoszenia stopnia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, jest możliwość wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami konkursu oraz rozpowszechnienie dobrych praktyk związanych z promowaniem kultury bezpieczeństwa. Wybór i nagrodzenie najbardziej aktywnych przedsiębiorców ma spowodować wzrost motywacji w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Zadaniem uczestników jest przedstawienie podjętych działań, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa. Każdy pracodawca może zgłosić pracownika, który przyczynił się do uniknięcia wypadku bądź ma inne osiągnięcia w dziedzinie kultury bezpieczeństwa. Prace oceniane są przez Kapitułę konkursu, która może również przydzielić wyróżnienie niezależnie od udziału w Konkursie.

Informacje dotyczące zasad konkursu i przyznawania nagród w konkursie zostały opisane w regulaminie, który można pobrać poniżej.

Nagrodami w konkursie są statuetki kultury bezpieczeństwa oraz możliwość posługiwania się złotym logotypem kultury bezpieczeństwa przez kolejny rok. Nagrodzone i wyróżniane rozwiązania zostają opisane w Biuletynie Kultury Bezpieczeństwa. Ponadto informacja o nagrodzonych działaniach jest publikowana na stronie internetowej www.utk.gov.pl oraz przekazywana mediom.

 

do góry