Nawigacja

Telefony

logo Kultury Bezpieczeństwa

Szanowni Państwo,

Projekt Deklaracji rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym zapoczątkowany został w 2016 roku, w celu podniesienia świadomości rynku kolejowego oraz wspólnego kształtowania bezpieczeństwa tego sektora. Deklaracja  podpisana dotychczas przez 285 podmiotów działających na rynku kolejowym stała się rozpoznawalnym i identyfikowanym znakiem jakości polskiej kolei.

Idea, oparta na zrzeszeniu podmiotów, organizacji i instytucji, dążących do wspólnego celu, zapoczątkowała zmianę sposobu postrzegania bezpieczeństwa. Poprzez konstruktywne panele dyskusyjne, wymianę doświadczeń i wdrożonych rozwiązań oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw, dążymy do realnego zmniejszenia liczby zdarzeń kolejowych, a naszym działaniom przyświeca cel nadrzędny jakim jest kreowanie bezpiecznej kolei.

Budowanie kultury bezpieczeństwa osobiście utożsamiam z dawaniem kroku na przód i dawaniem od siebie więcej niż się od nas wymaga. Niezależnie od pełnionej przez siebie roli, wszyscy możemy się do tego przyczynić, podejmując adekwatne działania w ramach prowadzonych działalności. Nasza integracja i współdziałanie w słusznym celu powoduje, że stajemy się skuteczni, a Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym nabiera znaczenia.

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa wymaga nieustannego rozwoju i podążania za aktualną sytuacją w branży. Realizując nasze działania staramy się odpowiadać na problemy kolejnictwa, z którymi mierzy się rynek. Cenimy inicjatywy, innowacje i pomysły płynące z całej branży kolejowej, które są pomocne w dążeniu do tego, aby kolej była nie tylko nowoczesna i komfortowa, ale przede wszystkim bezpieczna. Z chęcią angażujemy się we wspieranie innowacyjnych rozwiązań, które mogą poprawić bezpieczeństwo transportu kolejowego.

Jako krajowa władza bezpieczeństwa działamy kompleksowo na rzecz poprawy bezpieczeństwa na kolei, wykraczając poza swoje ustawowe obowiązki. Poza wieloma aktywnościami wynikającymi z projektu, podejmujemy inne inicjatywy, które z pewnością pozytywnie przekładają się na poziom bezpieczeństwa. Edukujemy najmłodszych dzięki Kampanii Kolejowe ABC, wzbogacamy wiedzę przedstawicieli rynku kolejowego w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego, nie obawiamy się podejmować działań, które zmieniają funkcjonowanie kolei, jak wprowadzenie państwowych egzaminów na licencję i świadectwo maszynisty oraz budowa Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów.

Pragnę zachęcić również Państwa do szukania nowych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo, a także do ciągłego doskonalenia już istniejących. Od naszego zaangażowania zależy jak będzie kształtować się rozwój transportu kolejowego w aspektach konkurencyjności i bezpieczeństwa. Wspólnie możemy podnosić bezpieczeństwo kolei na coraz wyższy poziom.

 

dr inż. Ignacy Góra
Prezes
Urzędu Transportu Kolejowego

do góry