Nawigacja

Telefony

logo Kultury Bezpieczeństwa

Szanowni Państwo,

Rok 2021 miał szczególne znaczenie, nie tylko ze względu na trwający wówczas Europejski Rok Kolei, ale również z uwagi na jubileusz V-lecia projektu Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Idea ta została zapoczątkowana w 2016 r., a projekty z nią związane na stałe zagościły w kalendarium sygnatariuszy.

O istotności Deklaracji świadczy stale powiększające się grono jej sygnatariuszy. Dziś projekt realizowany jest przez 266 przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje. To niemal dwa razy więcej niż w roku 2016. Z nieukrywaną radością obserwuję rozwój „Deklaracji” na przestrzeni tych pięciu lat. Niezwykle budujące jest to, że zainteresowanie sektora kolejowego rozwojem zasad kultury bezpieczeństwa sukcesywnie wzrasta. Jednak efektem projektu nie jest jedynie podpisana Deklaracja, a realne działania, które wszyscy podejmujemy.

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa wymaga ciągłego rozwoju i podążania za aktualną sytuacją w branży. Realizując nasze działania staramy się odpowiadać na problemy kolejnictwa, z którymi mierzy się rynek. W roku 2020 przyszło nam stawić czoła problemom związanym z wybuchem pandemii COVID-19. Wówczas słowo bezpieczeństwo nabrało zupełnie nowego charakteru. Dziś funkcjonujemy w nowej rzeczywistości, w której w sposób szczególny należy dbać o to, aby bezpieczeństwo w każdym tego słowa znaczeniu było na najwyższym poziomie.

Rok 2021 był to czas świętowania Europejskiego Roku Kolei, którego głównymi założeniami były działania na rzecz zwiększania udziału pasażerskiego i towarowego transportu kolejowego. Wszystkie inicjatywy podejmowane w ramach projektu Deklaracji w 2021 r. doskonale wpisały się w ten cel. Zarówno na łamach naszych publikacji, jak i podczas organizowanych wydarzeń, poruszaliśmy tematykę związaną z promocją transportu kolejowego, i koniecznością pozyskania nowych zasobów kadrowych dla kolejnictwa, a także przyszłością kolei jako ekologicznego środka transportu.

Jestem przekonany, że wszystkie inicjatywy zapoczątkowywane w tym szczególnym czasie będą kontynuowane i przyczynią się do rozwoju bezpiecznego i ekologicznego transportu kolejowego.

Ponadto pragnę zachęcić Państwa do szukania nowych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo, ale również do ciągłego doskonalenia już istniejących. Od naszego zaangażowania zależy jak będzie kształtować się rozwój transportu kolejowego w aspektach konkurencyjności i bezpieczeństwa.

 

 

dr inż. Ignacy Góra
Prezes
Urzędu Transportu Kolejowego

do góry