Nawigacja

Telefony

logo Kultury Bezpieczeństwa

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Deklaracja kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym została stworzona z myślą o wszystkich uczestnikach rynku kolejowego. Promuje ona aktywność w podejmowaniu wszelkich działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego. Dotychczas podpisało ją 217 sygnatariuszy, w tym w tym między innymi Minister Infrastruktury, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, Komendant Główny Policji, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz zarządcy infrastruktury kolejowej, przewoźnicy, użytkownicy bocznic kolejowych, a także jednostki naukowe i badawcze, jednostki certyfikujące, stowarzyszenia i media. Formularz pozwala w łatwy sposób dołączyć do grona sygnatariuszy Deklaracji.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie przez Urząd Transportu Kolejowego firmy przedsiębiorcy oraz logo (znaku towarowego) na potrzeby projektu promowania kultury bezpieczeństwa.

 

do góry