Nawigacja

Telefony

logo Kultury Bezpieczeństwa

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Formularz przystąpienia do "Deklaracji kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym"

Deklaracja kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym została stworzona z myślą o wszystkich uczestnikach rynku kolejowego. Promuje ona aktywność w podejmowaniu wszelkich działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego. Dotychczas podpisało ją 127 sygnatariuszy, w tym Minister Infrastruktury i Budownictwa, Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz przedstawiciele zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników, użytkowników bocznic kolejowych, a także jednostki naukowe, stowarzyszenia i media. Formularz pozwala w łatwy sposób dołączyć do grona sygnatariuszy Deklaracji.

Upłynął termin zgłaszania na uroczystość podpisania w dniu 3 lipca 2017 r. Zapraszamy do zgłaszania się na kolejną uroczystość podpisania od 4 lipca 2017 r.

 

do góry