Nawigacja

logo Funduszy Europejskich

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”

Kabina symulatorów

Kabiny symulatorów zamontowane są na wykonanej na zamówienie platformie ruchu
o 6 stopniach swobody
zapewniającej odwzorowanie rzeczywistego ruchu kabiny podczas symulacji.

Platformy ruchu wykorzystują siłowniki elektryczne zbudowane w technologii ruchu liniowego dzięki czemu są one w pełni zoptymalizowane oraz ciche. Do najważniejszych cech tego rozwiązania można zaliczyć:

 • precyzyjne pozycjonowanie
 • odporność na przeciążenia
 • wibracje w czasie rzeczywistym
 • niezwykle cicha praca
 • łatwy montaż
 • niższe koszty utrzymania i eksploatacji
 • dokładniejsze niż urządzenia pneumatyczne czy hydrauliczne
 • większa elastyczność i możliwość synchronizacji ruchu

Konstrukcja i wyposażenie kabiny, sposób zabudowy oraz zastosowane materiały i podzespoły spełniają wymagania aktualnych norm bezpieczeństwa przeciwpożarowego i palności. Dotyczy to również powłok malarskich i instalacji elektrycznej.

Wygląd oraz wyposażenie wnętrza kabiny maszynisty są zgodne z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności dla lokomotyw i taboru pasażerskiego (TSI Loc&Pas) oraz normą PN-EN 16186 lub kartą UIC 651, dotyczącymi wyglądu kabiny maszynisty pojazdu trakcyjnego oraz regułami i wytycznymi projektowania w celu zapewnienia porównywalnych (tzn. nie gorszych) warunków pracy dla osoby egzaminowanej, szczególnie pod względem widoczności i operatywności ekranów, przełączników i wskaźników w kabinie w każdych warunkach działania (dzień, noc, światło naturalne lub sztuczne), wymaganych wymiarów gabarytowych, ergonomii, wentylacji, temperatury wewnętrznej, co potwierdził Instytut Kolejnictwa w procesie produkcji;

Kabina maszynisty posiada oddzielny układ ogrzewania i wentylacji oraz klimatyzacji.

 

 

System wizualizacji

Oparty na ekranach z obrazami o odpowiednim i realistycznym polu widzenia, w tym odwzorowaniu obrazu z szyb bocznych. Zastosowano system wizualizacji, o stopniu rozdzielczości 4K zapewniający wysoką ostrość i głębię postrzegania obrazu, jednocześnie nie powodując zmęczenia wzroku u osoby egzaminowanej.

System wizualizacji wykorzystuje techniki:

 • dynamicznego światła (Dynamic lighting) w celu zapewnienia najbardziej realistycznych efektów wizualnych w symulacjach nocnych,
 • dynamicznego systemu cieni zapewniającego wizualnie odpowiednią widoczność w zależności od pory dnia, a także ruchu pojazdu,
 • światła wolumetrycznego w celu odzwierciedlenia realistycznych warunków mgły, deszczu, dymu, pożaru,
 • HDR Lighting System którego efektem jest renderowanie świata wirtualnego z realistycznym oświetleniem,
 • trójwymiarowej grafiki terenu o wysokiej jakości (rozdzielczość przestrzenna, co najmniej 12 cm) z uwzględnieniem rzeczywistej elewacji terenu,
 • rozdzielczości co najmniej 4096 x 4096 na cały wirtualny model pojedynczego obiektu, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie torów.

 

 

Oprogramowanie symulacyjne

Oprogramowanie symulacyjne odwzorowuje dynamikę ruchu pojazdu trakcyjnego z uwzględnieniem:

 • parametrów trakcyjnych pojazdu trakcyjnego (charakterystyka trakcyjna, moc ciągła, moc godzinna i chwilowa, dopuszczalne wartości prądu w obwodzie głównym pojazdu, masa pojazdu, masa hamująca, działanie układu przeciwpoślizgowego itp.),
 • parametrów składu wagonów (masa brutto, długość składu pociągu, dostępne systemy hamowania, ciężar hamujący/masa hamująca, dostępne połączenia pojazdu trakcyjnego ze składem wagonów, połączenia pneumatyczne oraz elektryczne (tzn. przewód główny, przewód zasilający, elektryczny główny sprzęg zasilający, jak również magistrala pociągu WTB (Wired Train Bus)),

Oprogramowanie odwzorowuje wzajemne reakcje składu wagonów i prowadzącej lokomotywy.

 

 

Odwzorowanie tras kolejowych

Oprogramowanie symulatora zawiera bazę 5277,937 km wirtualnie odwzorowanych linii kolejowych.

Odwzorowane są następujące elementy infrastruktury:

 • układ torowy w planie i profilu (z zachowaniem rzeczywistych krzywizn, pochyleń podłużnych i załomów profilu, wpływających na dynamikę jazdy oraz widoczność),
 • nawierzchnia kolejowa (z zachowaniem dokładności umożliwiającej wzrokową obserwację ułożonej drogi przebiegu),
 • skrzyżowania toru z drogami kołowymi, przejścia dla pieszych, przejścia służbowe,
 • obiekty inżynieryjne (tunele, mosty, wiadukty, estakady, duże przepusty, przejścia dla pieszych pod torami, kładki dla pieszych, ściany oporowe),
 • budynki kolejowe (np. dworce, nastawnie, strażnice przejazdowe, urządzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej),
 • urządzenia i elementy elektroenergetyki trakcyjnej,
 • wskaźniki stałe i przenośne oraz sygnalizatory
 • czujniki torowe i przytorowe (SHP, SSP, DSAT, balisy ECTS, itp.).

Symulator odwzorowuje również obiekty ruchome: inne pojazdy kolejowe, pracowników kolejowych (np. drużynę konduktorską, pracowników służby drogowej, srk etc., pojazdy drogowe, samoloty (np. w pobliżu lotniska), rowerzystów i pieszych oraz zwierzęta). Fizyka oraz losowość ruchu wymienionych obiektów jest zbliżona do naturalnej, co ważne jest szczególnie w przypadku trenowania sytuacji nietypowych (np. upadek pasażera z peronu na tor, wjazd pojazdu drogowego na przejazd, wtargnięcie zwierzęcia na tor). Zaimplementowany model ruchu obiektów uwzględnia ich reakcję (w oparciu o pewien przyjęty rozkład prawdopodobieństwa) na sygnały podawane przez maszynistę, np. sygnał Rp1 „Baczność”.

do góry