Nawigacja

Zgłoś nieprawidłowości w ruchu kolejowym

W celu przesłania zgłoszenia do Urzędu Transportu Kolejowego powinieneś zapoznać się z informacjami na temat zakresu i celu przetwarzania danych osobowych, które zamieszczasz w formularzu. W ostatnim kroku musisz wyrazić zgodę na przetwarzania moich danych osobowych przez Prezesa UTK w celu realizacji zgłoszenia z zakresu bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w Urzędzie Transportu Kolejowego zamieściliśmy w dziale RODO.

Klauzule informacyjne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. administratorem Twoich danych osobowych w ramach zgłoszenia z zakresu bezpieczeństwa jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa;
  2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Transportu Kolejowego jest Pan Paweł Rafalski, iod@utk.gov.pl;
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia zgłoszenia na podstawie art. 13 ust. 1a pkt 7 ustawy o transporcie kolejowym; zgoda na przetwarzanie danych: art. 6 ust 1 lit c) (RODO) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
  4. odbiorcą Twoich danych osobowych będą pracownicy UTK rozpatrujący zgłoszenie;
  5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia, w  przypadku, kiedy będą stanowiły akta postępowania administracyjnego mogą zostać zakwalifikowane jako kategoria archiwalna A i będą przechowywane w Archiwum Państwowym wieczyście;
  7. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. masz prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych znajdujących się w formularzu jest jednak konieczne do realizacji Twojego zgłoszenia;
  10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zgłoszenie

Zgłoś nieprawidłowości w ruchu kolejowym
rodzaj sprawy * Wymagane pole
preferowana forma odpowiedzi * Wymagane pole
np. nr i odcinek linii, relacja i nr pociągu itp.

Dodaj załącznik 1
jpg, gif, pdf, zip, mpg, avi, mp3, rar, wmv, png
Dodaj załącznik 2
jpg, gif, pdf, zip, mpg, avi, mp3, rar, wmv, png
Dodaj załącznik 3
jpg, gif, pdf, zip, mpg, avi, mp3, rar, wmv, png
Dodaj załącznik 4
jpg, gif, pdf, zip, mpg, avi, mp3, rar, wmv, png
Dodaj załącznik 5
jpg, gif, pdf, zip, mpg, avi, mp3, rar, wmv, png
Format plików: *.jpg, *.gif, *.png, *.mpg, *.avi, *.wmv, *.pdf, *.mp3, *.zip
zgoda na przetwarzanie danych osobowych * Wymagane pole
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulami informacyjnymi zawartymi w pkt 1-10 oraz wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych przez Prezesa UTK z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia z zakresu bezpieczeństwa. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do wyjaśnienia sprawy. Przekazane dane będą przetwarzane zgodnie z prawem. Administratorem danych jest Prezes UTK. Przysługuje Państwu wgląd i możliwość korekty przekazanych danych.
5 - 2 =
do góry