Nawigacja

Zgłoś nieprawidłowości w ruchu kolejowym

W celu przesłania zgłoszenia do Urzędu Transportu Kolejowego powinieneś zapoznać się z informacjami na temat zakresu i celu przetwarzania danych osobowych, które zamieszczasz w formularzu. W ostatnim kroku musisz wyrazić zgodę na przetwarzania moich danych osobowych przez Prezesa UTK w celu realizacji zgłoszenia z zakresu bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w Urzędzie Transportu Kolejowego zamieściliśmy w dziale RODO.

Klauzule informacyjne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. administratorem Twoich danych osobowych w ramach zgłoszenia z zakresu bezpieczeństwa jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa;
  2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Transportu Kolejowego jest Pan Paweł Rafalski, iod@utk.gov.pl;
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia zgłoszenia na podstawie art. 13 ust. 1a pkt 7 ustawy o transporcie kolejowym; zgoda na przetwarzanie danych: art. 6 ust 1 lit c) (RODO) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
  4. odbiorcą Twoich danych osobowych będą pracownicy UTK rozpatrujący zgłoszenie;
  5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia, w  przypadku, kiedy będą stanowiły akta postępowania administracyjnego mogą zostać zakwalifikowane jako kategoria archiwalna A i będą przechowywane w Archiwum Państwowym wieczyście;
  7. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. masz prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych znajdujących się w formularzu jest jednak konieczne do realizacji Twojego zgłoszenia;
  10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zgłoszenie

Zgłoś nieprawidłowości w ruchu kolejowym
np. nr i odcinek linii, relacja i nr pociągu itp.

jpg, gif, pdf, zip, mpg, avi, mp3, rar, wmv, png
jpg, gif, pdf, zip, mpg, avi, mp3, rar, wmv, png
jpg, gif, pdf, zip, mpg, avi, mp3, rar, wmv, png
jpg, gif, pdf, zip, mpg, avi, mp3, rar, wmv, png
jpg, gif, pdf, zip, mpg, avi, mp3, rar, wmv, png Format plików: *.jpg, *.gif, *.png, *.mpg, *.avi, *.wmv, *.pdf, *.mp3, *.zip
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulami informacyjnymi zawartymi w pkt 1-10 oraz wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych przez Prezesa UTK z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia z zakresu bezpieczeństwa. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do wyjaśnienia sprawy. Przekazane dane będą przetwarzane zgodnie z prawem. Administratorem danych jest Prezes UTK. Przysługuje Państwu wgląd i możliwość korekty przekazanych danych.
6 + 3 =
do góry