Nawigacja

Rodzaje postępowań

V Działania mające na celu promowanie kultury bezpieczeństwa

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego realizuje nadzór za pomocą licznych czynności promujących kulturę bezpieczeństwa poprzez organizację i udział w szkoleniach oraz seminariach, jak również kampaniach informacyjnych realizowanych za pośrednictwem różnych środków przekazu (elektronicznych i bezpośrednich).

do góry