Nawigacja

Rodzaje postępowań

IV Postępowanie wyjaśniające

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, w celu kontroli przestrzegania przepisów, decyzji i postanowień z zakresu kolejnictwa prowadzi czynności wyjaśniające w formie korespondencyjnej. W związku z realizacją swoich ustawowych zadań, organ może żądać od uczestników rynku kolejowego wszelkich informacji niezbędnych dla kontroli i monitorowania sektora kolejowego. W piśmie wzywającym do udzielenia informacji jest określany termin, w którym należy udzielić informacji.

W przypadku gdyby informacje obejmowały dane osobowe, w których posiadaniu jest wezwany podmiot, podstawę prawną do ich udostępnienia stanowi przepis art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r.  poz. 2135, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami, przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

do góry