Nawigacja

Opis procesu nadzoru Prezesa UTK

Postępowanie nadzorcze prowadzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego może przybrać formę postępowania kontrolnego, postępowania administracyjnego, a także postępowań wyjaśniających. Ponadto, realizowany jest szereg innych działań mających na celu promowanie kultury bezpieczeństwa.

Podstawa prawna

Czynności kontrolne są przeprowadzane w oparciu o wymogi i kryteria wynikające z aktów prawnych, zarówno krajowych, jak i powstających na poziomie UE. Poniżej znajdują się linki do zbiorów najistotniejszych dokumentów w tym zakresie.

Akty krajowe

Akty wspólnotowe

Odpowiedzi na ewentualne pytania lub wątpliwości można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Planowania i Nadzoru:

Urząd Transportu Kolejowego

Departament Planowania i Nadzoru

Al. Jerozolimskie 134

02 – 305 Warszawa

tel.: +48 22 749 14 40

fax: +48 22 749 14 01

utk@utk.gov.pl

www.utk.gov.pl

 

do góry