Nawigacja

Orzeczenia

Sąd utrzymał karę pieniężną nałożoną na spółkę Koleje Mazowieckie

18 października 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację spółki Koleje Mazowieckie - KM od wyroku Sądu Okręgowego XVII Wydział Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie kary pieniężnej nałożonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nakładającej karę pieniężną za zwłokę w wykonaniu decyzji. Decyzja dotyczyła wyłączenia z eksploatacji elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN 57.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie jest prawomocny.

do góry