Nawigacja

Orzeczenia

Skarga ZNPK oddalona

28 lipca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił w całości skargę Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych na postanowienia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 24 maja 2013 r. i 3 lutego 2016 r. Ograniczały one Związkowi Niezależnych Przewoźników Kolejowych prawo wglądu do materiału dowodowego obejmującego informacje zawarte w piśmie spółki PKP Cargo S.A. ze względu na dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Pliki do pobrania

do góry