Nawigacja

Orzeczenia

Apelacja Prezesa UTK i PKP PLK została uwzględniona

27 kwietnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, uchylający decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdzającą stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej i urządzeń związanych z obsługą pociągów oraz opłat dodatkowych pobieranych przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe na rozkład jazdy pociągów 2012/2013 i przekazał temu sądowi sprawę do ponownego rozpatrzenia.   

Sąd Apelacyjny w pełni podzielił stanowisko Prezesa UTK i PKP PLK, co do wadliwości wyroku Sądu Okręgowego.

Orzeczenie jest prawomocne.

do góry