Nawigacja

Orzeczenia

Sąd oddalił odwołania ZNPK i IGTL

26 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVII Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił dwa wyroki w sprawie z odwołania Izby Gospodarczej Transportu Lądowego oraz Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.  Decyzją tą zatwierdzone zostały stawki jednostkowe opłaty podstawowej za korzystanie przez przewoźników kolejowych z infrastruktury zarządzanej przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe na rozkład jazdy pociągów 2014/2015.

Sąd uznał, że Prezes UTK prawidłowo zatwierdził stawki PKP PLK.

Orzeczenia nie są prawomocne.

do góry