Nawigacja

Orzeczenia

Skarga PZZ Lubella oddalona

25 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Polskich Zakładów Zbożowych Lubella w Lublinie na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dotyczącą umorzenia postepowania w sprawie zmiany świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej.

Główną osią sporu między spółką, a Prezesem UTK była kwestia dotycząca sukcesji uprawnień wynikających z decyzji administracyjnej, a w szczególności przeniesienie uprawnień i obowiązków w sferze stosunków administracyjno-prawnych na inny podmiot niż ten, na rzecz którego została wydana decyzja administracyjna (świadectwo bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej).

Orzeczenie nie jest prawomocne.

do góry